ประวัติศาสตร์

Samsung's ประวัติศาสตร์

เริ่มจากการเป็นบริษํทซึ่งทำธุรกิจส่งออกเล็กๆที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี Samsung ได้เติบโตเพื่อกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องใช้ดิจิตอลและมีเดีย, เซมิคอนดัคเตอร์, หน่วยความจำ, และการเชื่อมต่อระบบ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณภาพสูงสุดที่เป็นนวัตกรรมของ Samsung ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วงเวลาเหล่านี้คือการเก็บบันทึกความทรงจำที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของ Samsung, แสดงถึงวิธีการที่บริษัทได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และผลสำเร็จ, สร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด, และปฏิบัติตามพันธกิจของการสร้างชีวิตที่ดีกว่า่สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

1938-1969 การเริ่มต้นของ Samsung

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1938 ประธานผู้ก่อตั้ง เบือง ชุล ลี ได้เริ่มธุรกิจที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี ด้วยเงิน 30,000 วอน

ในช่วงแรก ธุรกิจของเขาเน้นไปยังการส่งออกสินค้าโดยการขายปลาแห้งเกาหลี ผัก และผลไม้ไปยังแมนจูเรียและปักกิ่ง แต่เพียงแค่ในระยะเวลาสิบปีผ่านไป Samsung ซึ่งมีความหมายในภาษาเกาหลีว่า “สามดาว” นั้นก็มีเครื่องจักรโม่แป้งและทำขนมสี่เครื่องเป็นของตัวเอง มีแผนกดำเนินการผลิตและขายเป็นของตัวเองและสุดท้ายได้กลายเป็นรากฐานของบริษัทสมัยใหม่ในระดับโลกที่ยังคงใช้ชื่อเดิมอยู่ในทุกวันนี้

1938-1969 : การเริ่มต้นของ Samsung
1970
  • เริ่มการผลิตทีวีขาวดำ (โมเดล: P-3202) โดย Samsung-Sanyo
1969
  • Samsung-Sanyo Electronics ได้รับการก่อตั้ง (เปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Electro-Mechanics ในเดือนมีนาคมปี 1975 และควบรวมกิจการกับ Samsung Electronics ในเดือนมีนาคมปี 1977)
1966
  • Joong-Ang Development ได้รับการก่อตั้งขึ้น (ทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ Samsung Everland)
1963
  • เข้าซื้อ DongBang Life Insurance (เปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Life Insurance ในเดือนกรกฎาคม ปี 1989)
1958
  • เข้าซื้อ Ankuk Fire & Marine Insurance (เปลี่ยนชื่อเป็น Samsung Fire & Marine Insurance ในเดือนตุลาคมปี 1993)
1954
  • ก่อตั้ง Cheil Industries Inc.
1951
  • Samsung Moolsan ได้รับการก่อตั้ง (ทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ Samsung Corporation)
1938
  • Samsung ได้รับการก่อตั้งที่เมืองแตกู ประเทศเกาหลี

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา