ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิตอล หนึ่งในพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ บริษัทในเครือที่ทำธุรกิจหลากหลายด้าน ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทั้งหมดที่กล่าวมา
ที่ Samsung Group และ Samsung Electronics เรายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้คน โลก และสังคมของเรา โดยเรายึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น

ค่านิยมและหลักปรัชญา

Samsung ยึดหลักปรัชญาที่เรียบง่าย ค่านิยมที่แข็งแกร่ง และมาตรฐานทางด้านจริยธรรมในระดับสูง ซึ่งรองรับการทำงานของเราในทุกๆ วัน และทุกอย่างที่เราทำล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน

เพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

Samsung มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างตลาดใหม่ๆ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน และเสริมสร้างความเป็นผู้นำของ Samsung ในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล

เพิ่มเติม

ผลประกอบการของเรา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท โปรดดาวน์โหลดรายงานประจำปีที่ออกโดย Samsung Group และ Samsung Electronics

เพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา Samsung คือบริษัทชั้นแนวหน้าในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การค้นพบของเรา รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เหนือชั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติดิจิตอล

เพิ่มเติม

บริษัทในเครือ

ค้นพบบริษัทมากมายที่แตกต่างกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในครอบครัว Samsung

เพิ่มเติม

ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา