รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2012

  • รายงานฉบับเต็ม (2.7MB)

  • 01 สรุปข้อมูลการเงิน ปี 2012 (104KB)

  • 02 สารจากประธานบริษัท (364KB)

  • 03 เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (150KB)

  • 04 ภาพรวมธุรกิจ (1.8MB)

  • 05 งบการเงิน (0.5MB)

  • 06 เครือข่ายทั่วโลก (87KB)


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา