ประวัติ Samsung

โปรไฟล์ของ Samsung ปี 2012

เราเชื่อว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่าสำหรับโลกใบนี้ เราสำรวจตรวจสอบเรื่องราวในอดีตและมองไปข้างหน้าสู่อนาคตเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือมนุษยชาติ Samsung มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่สดใส

ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน ปี 2012

ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน ปี 2012
หน่วย: พันล้าน วอน ดอลลาร์ ยูโร
ยอดขายสุทธิ* 274275.60 247.5 185.1
สินทรัพย์ 434985.80 384.3 287.8
หนี้ 254329.20 224.7 168.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น 180656.60 159.6 119.5
กำไรสุทธิ* 20316.30 18.3 13.7

[หน่วย: พันล้าน]

* อัตราแลกเปลี่ยน วอน / ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ย: 1108.09 / 1$. USD
* อัตราแลกเปลี่ยน วอน / ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2012: 1132.00 / 1$. USD / ยูโร: 1 / 0.749€.

ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา