ภาพยนตร์สำหรับประชาสัมพันธ์

สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น

เราต่างใช้ชีวิตอย่างแตกต่าง แต่ยังคงมีคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามเดียวกันสำหรับเราทุกคน
"สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น"
ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นครอบครัว ความรัก ความร่ำรวย หรือการศึกษาสำหรับลูกหลาน Samsung จะทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้น

สารคดี

Samsung สอบถามผู้คนจากทั่วโลกถึงชีวิตที่ดีขึ้นที่พวกเขาใฝ่ฝัน
ดูว่าผู้คนเหล่านี้และ Samsung จินตนาการความคิดคำนึงถึงชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขาอย่างไร

* การคลิกปุ่ม CC จะเปิดใช้งานคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

ผู้นำเสนอ

ธุรกิจสี่แขนงของ Samsung ทุ่มเทให้แก่การสร้างความฝันในการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้กลายเป็นความจริง

* การคลิกปุ่ม CC จะเปิดใช้งานคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

ผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมระดับโลก

Samsung เติบโตมาพร้อมกับการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำระดับโลก ยกระดับธุรกิจและมูลค่าแบรนด์ และผลักดันแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมสู่แนวทางในการปฏิบัติจริง

* การคลิกปุ่ม CC จะเปิดใช้งานคำบรรยายทดแทนการได้ยิน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา