คุณค่าและปรัชญา

หลักปรัชญาของ Samsung

ที่ Samsung เราปฏิบัติตามหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการดำเนินธุรกิจ นั่นคือ การทุ่มเทบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าเพื่อปรับปรุงสังคมโดยรวมทั่วโลกให้ดีขึ้น

ในแต่ละวัน บุคลากรของเรานำเอาหลักปรัชญานี้ไปใช้ในชีวิตจริง ผู้บริหารของเรามองหาบุคลากรที่ดีที่สุดจากทั่วโลก พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ตั้งแต่ชิปหน่วยความจำที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจจัดเก็บข้อมูลสำคัญๆ ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผู้คนข้ามทวีป สามารถเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนั่นคือสิ่งที่จะช่วยปรับปรุงสังคมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

ค่านิยมของเรา

เราเชื่อว่าการยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีงามย่อมจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ค่านิยมหลักดังกล่าวและหลักปฏิบัติที่เข้มงวดจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในทุกการตัดสินใจของเรา

บุคลากร:

องค์ประกอบหลักของบริษัทก็คือบุคลากร ที่ Samsung เรามุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ความเป็นเลิศ:

ทุกสิ่งที่เราทำที่ Samsung เป็นผลมาจากความหลงใหลในความเป็นเลิศอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับตลาด

ความเปลี่ยนแปลง:

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความอยู่รอดของบริษัท เช่นเดียวกับที่เราดำเนินการมาตลอดช่วง 70 ปีทีผ่านมา เราพยายามที่จะมองไปข้างหน้าสู่อนาคต พร้อมทั้งคาดการณ์ความต้องการของตลาด เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการบริษัทสู่ความสำเร็จในระยะยาว

คุณธรรม:

การดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณคือรากฐานสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา ทุกสิ่งที่เราทำล้วนสอดคล้องตามหลักศีลธรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และความโปร่งใสสูงสุด

ความรุ่งเรืองร่วมกัน:

ธุรกิจไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากละเลยการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสสำหรับผู้อื่น Samsung มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ชุมชนทั่วโลกที่เราเปิดดำเนินงาน

แผนผังแสดงหลักการธุรกิจของ Samsung

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา