SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

คุณค่าและปรัชญา

หลักปรัชญาของ Samsung

ที่ Samsung เราปฏิบัติตามหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการดำเนินธุรกิจ นั่นคือ การทุ่มเทบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าเพื่อปรับปรุงสังคมโดยรวมทั่วโลกให้ดีขึ้น

ในแต่ละวัน บุคลากรของเรานำเอาหลักปรัชญานี้ไปใช้ในชีวิตจริง ผู้บริหารของเรามองหาบุคลากรที่ดีที่สุดจากทั่วโลก พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ตั้งแต่ชิปหน่วยความจำที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจจัดเก็บข้อมูลสำคัญๆ ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผู้คนข้ามทวีป สามารถเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนั่นคือสิ่งที่จะช่วยปรับปรุงสังคมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

ค่านิยมของเรา

เราเชื่อว่าการยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีงามย่อมจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ค่านิยมหลักดังกล่าวและหลักปฏิบัติที่เข้มงวดจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในทุกการตัดสินใจของเรา

บุคลากร:

องค์ประกอบหลักของบริษัทก็คือบุคลากร ที่ Samsung เรามุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ความเป็นเลิศ:

ทุกสิ่งที่เราทำที่ Samsung เป็นผลมาจากความหลงใหลในความเป็นเลิศอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับตลาด

ความเปลี่ยนแปลง:

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความอยู่รอดของบริษัท เช่นเดียวกับที่เราดำเนินการมาตลอดช่วง 70 ปีทีผ่านมา เราพยายามที่จะมองไปข้างหน้าสู่อนาคต พร้อมทั้งคาดการณ์ความต้องการของตลาด เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการบริษัทสู่ความสำเร็จในระยะยาว

คุณธรรม:

การดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณคือรากฐานสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา ทุกสิ่งที่เราทำล้วนสอดคล้องตามหลักศีลธรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และความโปร่งใสสูงสุด

ความรุ่งเรืองร่วมกัน:

ธุรกิจไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากละเลยการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสสำหรับผู้อื่น Samsung มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ชุมชนทั่วโลกที่เราเปิดดำเนินงาน

แผนผังแสดงหลักการธุรกิจของ Samsung

บน


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา