SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

ววิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 2020

วิสัยทัศน์ของ Samsung Electronics สำหรับทศวรรษใหม่คือ "สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์อนาคต"

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่ชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่สดใส ด้วยการนำเสนอคุณประโยชน์ใหม่ๆ แก่เครือข่ายหลักของเรา นั่นคือ อุตสาหกรรม คู่ค้า และพนักงาน ภายใต้ความพยายามดังกล่าวนี้ เรามุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า รวมถึงประสบการณ์ที่เหนือกว่าสำหรับทุกคน

แผนผังแสดงคำขวัญ "สร้างแรงบันดาลใจให้แก่โลก สร้างสรรค์อนาคต" ของ Samsung

และด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา เราได้จัดทำแผนงานพิเศษ โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้เป็น 400,000 ล้านดอลลาร์ และติดอันดับหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำห้าอันดับของโลกภายในปี 2020 โดยเราจะดำเนินกลยุทธ์หลักในสามด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือกับพันธมิตร และบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ

เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้า ขณะที่เราพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จในอดีต เราก็พยายามที่จะสำรวจแง่มุมใหม่ๆ เช่น สุขภาพ การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์ในตลาดใหม่ๆ และกลายเป็นองค์กรธุรกิจอันดับ 1 อย่างแท้จริง

วแผนผังแสดงความสำคัญของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์เกี่ยวกับคู่ค้า และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพนักงานสำหรับวิสัยทัศน์ 2020 ของ Samsung


ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา