SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Kwang Kee Park

คุณ KK Park ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Samsung Electronics ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/โอเชียเนีย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2013

ก่อนหน้านั้น เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Samsung Electronics ประจำภูมิภาคแอฟริกา โดยเริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2010 และประจำอยู่ที่โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ ภายใต้การบริหารของเขา Samsung Africa ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และธุรกิจเติบโต 81% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2013 ทั้งนี้ ก่อนที่จะย้ายไปยังแอฟริกาใต้ เขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Thai Samsung Electronics ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2009

คุณ Park เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวางแผนทรัพยากรบุคคลทั่วโลกของ Samsung โดยประจำอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี และมีหน้าที่กำหนดและจัดทำมาตรฐานสำหรับแนวทางทรัพยากรบุคคลทั่วโลก รวมถึงนโยบาย และหลักปฏิบัติสำหรับบริษัทสาขาในต่างประเทศทั้งหมดของ Samsung ในช่วงปี 2004 ถึง 2005

คุณ Park ได้เข้าร่วมงานกับ Samsung เมื่อปี 1987 และได้รับมอบหมายให้ทำงานในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1991 ถึง 1995 โดยประจำอยู่ที่ประเทศไทย และทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านการตลาดในไทยและอินโดจีนสำหรับธุรกิจคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ของ Samsung นอกจากนี้ เขายังเคยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของ Samsung ที่สิงคโปร์ในช่วงปี 1999 ถึง 2003

คุณ Park จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซองฮวัน โช

มร. ชองฮวัน โช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550

มร. โช เริ่มงานกับซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ สำนักงานใหญ่ ประเทศเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ก่อนเข้ารับตำแหน่งในประเทศไทย มร. โช เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2550 โดยตลอดระยะเวลาที่ มร.โช รับหน้าที่ดูแลบริหารธุรกิจของซัมซุง มาเลเซีย สามารถทำให้ซัมซุง มาเลเซีย ประสบความสำเร็จสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมในวงการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามานานหลายทศวรรษ ทำให้ มร. โช มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจทั้งในด้านการตลาดและการขาย ตลอดจน การบริหารจัดการการผลิตและการส่งออกในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าดิจิตอล สื่อดิจิตอล จอแอลซีดี เซมิคอนดักเตอร์ และเครือข่ายโทรคมนาคม

มร. โยง ซอง จอน

มร. โยง ซอง จอน ร่วมงานกับซัมซุงตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ซึ่งรวมเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ที่ มร.จอน ทุ่มเทเพื่อบริษัทมาโดยตลอด มร.จอน มีประสบการณ์การทำงานอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การตลาดและการขาย ร่วมงานกับซัมซุงมาแล้วในหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ ไต้หวัน และจีน โดยล่าสุดเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในประเทศไทย การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้นับเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในเส้นทางการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเป็นหนึ่งในทีมบริหารงานที่แข็งแกร่งของซัมซุง

ปรัชญาในการทำงานของ มร.โยง ซอง จอน คือ ความมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้เติบโต ท่ามกลางความ ท้าทายและการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนซัมซุง ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรของซัมซุงที่มี ศักยภาพและมีการเติบโตสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แข็งแกร่งและก้าวขึ้นสู่ผู้นำอันดับหนึ่งของซัมซุงทั่วโลกในอนาคตอย่างเต็มภาคภูมิ

อาณัติ จ่างตระกูล

นายอาณัติ จ่างตระกูล เข้าร่วมงานกับซัมซุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 รับผิดชอบดูแลงาน ด้านการขายและการตลาดภายในประเทศ ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย การบริหารช่องทาง การจัดจำหน่าย และการสร้างแบรนด์

นายอาณัติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในปีพ.ศ. 2549

นายอาณัติเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์และคร่ำหวอดอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเครื่อง ใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ทศวรรษ ก่อนเข้าร่วมงานกับซัมซุง นายอาณัติเคยร่วมงานกับ บริษัท ฮิตาชิ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 11 ปี โดยมีตำแหน่งสุดท้าย คือ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

นาย อาณัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาการบริหาร ธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต มลรัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา


รายงานประจำปี
รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเราs