SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Dr. Oh-Hyun Kwon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและรองประธานกรรมการ ซัมซุงอิเล็คโทรนิกส์ และประธานดีไวซ์ โซลูชันส์

Dr. Oh-Hyun Kwon ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) ของ Samsung Electronics Co. อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2012

เช่นเดียวกับการดูแลบริษัทในบทบาทซีอีโอ Dr. Kwon ที่รั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วย ยังคงเป็นผู้นำดีไวซ์ โซลูชันส์ ดิวิชันของ Samsung Electronics ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ ส่วนประกอบ 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจำ, System LSI และ LED

นับจากร่วมงานกับเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนสของ Samsung Electronics ในปี 1985 Dr. Kwon มีบทบาทสำคัญมากในความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ของ Samsung Electronics เขาประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการพัฒนา DRAM ขนาด 64Mb ครั้งแรกในอุตสาหกรรมในปี 1992 และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานเมมโมรี ดีไวซ์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของซัมซุงในอีก 3 ปีต่อมา ปี 1998 Dr. Kwon ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานอาวุโสและประธานธุรกิจ ASIC ของส่วนธุรกิจ System LSI ต่อมาในปี 2000 เขาได้รับตำแหน่งรองประธานบริหารและประธาน LSI Technology เดือนมกราคม 2004 Dr. Kwon ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานและผู้จัดการใหญ่ ส่วนธุรกิจ System LSI ระหว่างช่วงเวลา 10 ปีที่ทำงานให้กับส่วนธุรกิจ System LSI เขา ได้รับการยอมรับเป็นพิเศษจากการทำส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาดวงจรรวมไดรเวอร์การ แสดงผล, แอปพลิเคชันโปรเซสเซอร์ และเซนเซอร์ภาพ CMOS และในเดือนพฤษภาคม 2008 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนส (ปัจจุบันคือดีไวซ์ โซลูชันส์) เดือน ธันวาคม 2011 เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ Samsung Electronics

Dr. Kwon ได้ตีพิมพ์เอกสารมากมายในการประชุมและงานประชุมสัมมนาต่างๆ ซึ่งรวมถึง ISSCC, VLSI Symposium และ IEDM เขายังเผยแพร่ความเชี่ยวชาญผ่านวารสารด้าน เทคนิคเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์

Dr. Kwon ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Seoul National University, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Stanford University


รายงานประจำปี
รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเราs