จากโทรศัพท์ที่มีสไตล์จนถึงเซมิคอนดัคเตอร์, จาก DRAM จนถึงดิจิตอลทีวี, Samsung ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายด้วยความรวดเร็ว
การประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ พัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ำกำหนดวิธีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบัน มีพนักงานของ
Samsung ที่ปฎิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่าหนึ่งในสี่ของพนักงานทั้งหมด แต่ละธุรกิจของเราได้มุ่งเน้นไปที่การค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะเปิดโลกใหม่ของโอกาสสำหรับผู้ที่ใช้โอกาสนั้น

ประเภทธุรกิจs

ธุรกิจของ Samsung คือการขับเคลื่อนพลังของการปฏิวัติเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น เพื่อนำผู้บริโภคและธุรกิจไปไกลเกินกว่าจินตนาการ

การวิจับและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวใจของ Samsung งานของทีม R&D ที่นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่มีอยู่ทั่วไป ณ ตอนนี้ แต่เรายังค้นหาสิ่งใหม่ๆที่ก้าวข้ามขอบเขตเดิมของสินค้าอิเล็คทรอนิคส์

เพิ่มเติม

ความรับผิดชอบด้านสังคม

บริษัทในเครือ เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ในเครือของ Samsung เพิ่มเติม>>