SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

วัยรุ่นมีสีหน้าครุ่นคิด

ทุกๆ วันจะมีพนักงานมากกว่าหนึ่งในสี่ของพนักงานทั้งหมดของ Samsung – 40,000 คน – มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพชนิดใหม่สำหรับอนาคตที่จะทำให้ชีวิตในทุกๆ วันนั้นอยู่เหนือกว่าชีวิตธรรมดา – เหนือกว่าจินตนาการ

R&D ที่ Samsung

นวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของ Samsung เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกเปิดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาด ความเร็วจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับการคงความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ และตลาดใหม่ๆ ก็ต้องถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความเกี่ยวเนื่องกันของผู้คนที่มีความสร้างสรรค์, มีจินตนาการ; เครือข่าย R&D ทั่วโลก; องค์กรที่เน้นถึงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน และความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะทำการลงทุนอย่างไม่หยุดยั้ง Samsung จึงได้วาง R&D ไว้เป็นหัวใจหลักของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ

พนักงาน

หนึ่งในทรัพย์สมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดของ Samsung คือทีมของนักวิจัยและวิศวกรที่เปี่ยมด้วยทักษะและพรสวรรค์ พนักงานมากกว่าหนึ่งในสี่ของ Samsung – 42,000 คน – ทำงานทุกวันในการวิจัยและพัฒนา และเราคาดหวังว่าตัวเลขนี้จะเกิน 50,000 ภายในปี 2010 ในศูนย์วิจัย 42 แห่งของเราทั่วโลก พวกเขาได้ทำงานร่วมกันบนเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตและเทคโนโลยีต้นฉบับเพื่อหล่อหลอมแนวโน้มของตลาดใหม่และตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับความดีเลิศ

องค์กร

องค์กร R&D ของ Samsung มีสามระดับชั้น The Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), ความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในขอบเขตธุรกิจหลักของ Samsung, กำหนดกลไกการเติบโตสำหรับอนาคต และควบคุมความปลอดภัยและการจัดการของเทคโนโลยี ศูนย์ R&D ของแต่ละธุรกิจนั้นมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ได้รับการคาดหวังว่าจะมอบผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดในระยะยาว ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละฝ่ายนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่มีกำหนดการวางตลาดภายในหนึ่งหรือสองปี

การลงทุน

วิธีการที่ Samsung ตอบสนองต่อสภาวะธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนอย่างสูงและตลาดที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นนั้นทำโดยผ่านทางการยึดมั่นต่อระบบ R&D ของเรา ในแต่ละปีเราได้ลงทุนอย่างน้อย 9% ของผลตอบแทนจากการขายของเราลงไปในการดำเนินการด้าน R&D Samsung นั้นได้ทุ่มเทให้กับการเป็นผู้นำในการวางมาตรฐานให้กับเทคโนโลยีและการปกป้องลิขสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาทั่วโลก

นวัตกรรมคือกิจการระดับโลกที่ Samsung เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของเราได้แผ่ขยายศูนย์ Samsung หกแห่งในประเทศเกาหลีและอีก 18 แห่งในอีกเก้าประเทศ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, รัสเซีย, อิสราเอล, อินเดีย, ญี่ปุ่น และจีน เช่นเดียวกับในศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ศูนย์การวิจัยและการพัฒนาเหล่านี้ได้ดำเนินการโดยพนักงานชั้นยอดของแต่ละประเทศ ในการศึกษาเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมล่าสุดในแต่ละประเทศและนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

R&D Areas and Center Name
Center Name R&D Areas
Samsung Information Systems America, Inc. (SISA) Strategic parts and components, core technologies
Dallas Telecom Laboratory (DTL) Technologies and products for next-generation telecommunications systems
Samsung Electronics Research Institute (SERI) Mobile phones and digital TV software
Moscow Samsung Research Center (SRC) Optics, software algorithms and other new technologies
Samsung Electronics India Software Operations (SISO) System software for digital products, protocols for wired/wireless networks and handsets
Samsung Telecom Research Israel (STRI) Hebrew software for mobile phones
Beijing Samsung Telecommunication (BST) Mobile telecommunications standardization and commercialization for China
Samsung Semiconductor China R&D (SSCR) Semiconductor packages and solutions
Samsung Electronics (China)R&D Center (SCRC) Software, digital TVs and MP3 players for China
Samsung Yokohama Research Institute Core next-generation parts and components, digital technologies
Samsung Poland R&D Center (SPRC) STB SW Platform Dev., EU STB/DTV commercialization
Samsung India Software Center (SISC) S/W Platform and Application Design, Graphic design 
Samsung Poland R&D Center (SPRC) STB SW Platform Dev., ทำการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้กับ EU STB/DTV
Samsung India Software Center (SISC) แพลตฟอร์ม S/W และแอพพลิเคชั่นดีไซน์, กราฟิกดีไซน์

ความรับผิดชอบด้านสังคม

บริษัทในเครือ เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ในเครือของ Samsung เพิ่มเติม>>