ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

ภาพยนตร์สำหรับประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์สำหรับประชาสัมพันธ์

สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตคุณ
ดีขึ้น

เราต่างใช้ชีวิตอย่างแตกต่าง แต่ยังคงมีคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามเดียวกันสำหรับเราทุกคน
"สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น"
ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นครอบครัว ความรัก ความร่ำรวย หรือการศึกษาสำหรับลูกหลาน Samsung จะทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้น

2014 Samsung Electronics Corporate
ภาพยนตร์ PR : การนำเสนอองค์กร

วิดีโอนี้แสดงกิจกรรมประจำปีทั้งหมดของ Samsung Electronics และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาพรวมธุรกิจ
ข้อมูลสรุปด้านการเงิน ความเป็นผู้นำตลาด และมูลค่าแบรนด์ ในรูปภาพสไตล์ป๊อปอัป 3 มิติ


ชีวิตที่ดีขึ้น

Samsung สอบถามผู้คนจากทั่วโลกถึงชีวิตที่ดีขึ้นที่พวกเขาใฝ่ฝัน
ดูว่าผู้คนเหล่านี้และ Samsung จินตนาการความคิดคำนึงถึงชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขาอย่างไร

* การคลิกปุ่ม CC จะเปิดใช้งานคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

Samsung สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร

ธุรกิจสี่แขนงของ Samsung ทุ่มเทให้แก่การสร้างความฝันในการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้กลายเป็นความจริง

* การคลิกปุ่ม CC จะเปิดใช้งานคำบรรยายทดแทนการได้ยิน