อุดมการณ์ในการบริหารจัดการ

หลักปรัชญาของ Samsung

หลักปรัชญาและเป้าหมายของ Samsung

ที่ Samsung เราปฏิบัติตามหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการดำเนินธุรกิจ นั่นคือ การทุ่มเทบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าเพื่อปรับปรุงสังคมโดยรวมทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ Samsung จึงกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับบุคลากรและเทคโนโลยีไว้อย่างสูงส่ง

เกี่ยวกับพื้นฐานทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

  • เพิ่มผลลัพธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบบริหารจัดการทั้งหมดด้วยทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี
  • เพิ่มผลลัพธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบบริหารจัดการทั้งหมดด้วยทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการ

สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด

  • สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มอบความพึงพอใจระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  • ยึดอันดับ 1 ในโลกในสายธุรกิจเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของบริษัท (เป้าหมายภายใน)

และสร้างประโยชน์ให้แก่ สังคม

  • ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันและชีวิตที่พร้อมพรั่ง
  • แถลงพันธกิจโดยสมาชิกชุมชน

วัตถุประสงค์ของบริษัท