เหตุผลที่ต้องเลือก Samsung Electronics

"สร้างแรงบันดาลใจให้แก่โลก เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตทั่วโลก"

ที่ Samsung เรามีความมุ่งมั่นในระยะยาวที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมความเป็นผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริง ซึ่งมีความหลากหลายและสดใสมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับตลาดที่เราดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต

โดยอาศัยความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและการเข้าถึงมวลชนทั่วโลกเท่านั้นที่จะทำให้บุคลากรของเราสามารถนำความเพลิดเพลินมาสู่ผู้คนโดยผ่านโทรศัพท์ สื่อ และความบันเทิงได้

นอกจากนี้ ด้วยโซลูชัน Smart School และอุปกรณ์การแพทย์แบบพกพาที่มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการกระจายการศึกษาและบริการด้านสุขภาพไปยังส่วนต่างๆ ของแหล่งอารยธรรมทั่วโลกที่มีความจำเป็นมากที่สุด

เนื่องจากเรามีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดในการพยากรณ์กระแสความนิยมที่จะเป็นคลื่นยักษ์ลูกใหม่ (รวมทั้งสร้างสรรค์คลื่นยักษ์ลูกใหม่ของเราเอง) การร่วมงานกับ Samsung Electronics จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับอนาคตและช่วยให้อาชีพการงานของคุณอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีแห่งอนาคต

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นทั่วโลกและผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งเป็นที่ต้อง การและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราในการเติบโตและก้าวไปสู่องค์กรระดับโลกอย่างแท้จริง เราอยู่ในช่วงปลายของประวัติศาสตร์บทใหม่ มาร่วมก้าวไปด้วยกัน เพื่อมีส่วนช่วยในการวางรากฐานอนาคตของเราอย่างแท้จริงและร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตให้กลายเป็นจริง

หากคุณต้องการร่วมงานกับ Samsung Electronics โปรดคลิกที่นี่เพื่อค้นหางาน

Video Alternative Text