SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

ดร. Oh-Hyun Kwon

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) และรองประธานกรรมการ Samsung Electronics
หัวหน้าส่วนธุรกิจดีไวซ์ โซลูชันส์

นับจากร่วมงานกับเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนสของ Samsung Electronics
ในปี 1985 ดร. Kwon มีบทบาทสำคัญมากในความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Samsung Electronics

ดร. Oh-Hyun Kwon

ดร. Oh-Hyun Kwon ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) ของ Samsung Electronics Co. อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2012

เช่นเดียวกับการดูแลบริษัทในบทบาทซีอีโอ ดร. Kwon ที่รั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการด้วย ยังคงเป็นผู้นำส่วนธุรกิจดีไวซ์ โซลูชันส์ของ Samsung Electronics ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจส่วนประกอบ 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจำ, System LSI และ LED

นับจากร่วมงานกับเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนสของ Samsung Electronics ในปี 1985 ดร. Kwon มีบทบาทสำคัญมากในความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung Electronics เขาประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการพัฒนา DRAM ขนาด 64Mb ครั้งแรกในอุตสาหกรรมในปี 1992 และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานเมมโมรี ดีไวซ์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของซัมซุงในอีก 3 ปีต่อมา ปี 1998 ดร. Kwon ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานอาวุโสและประธานธุรกิจ ASIC ของส่วนธุรกิจ System LSI ต่อมาในปี 2000 เขาได้รับตำแหน่งรองประธานบริหารและประธาน LSI Technology เดือนมกราคม 2004 ดร. Kwon ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานและผู้จัดการใหญ่ส่วนธุรกิจ System LSI ระหว่างช่วงเวลา 10 ปีที่ทำงานให้กับส่วนธุรกิจ System LSI เขาได้รับการยอมรับเป็นพิเศษจากการทำส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในตลาดวงจรรวมไดรเวอร์การแสดงผล แอปพลิเคชันโปรเซสเซอร์ และเซนเซอร์ภาพ CMOS และในเดือนพฤษภาคม 2008 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเซมิคอนดักเตอร์ บิสเนส (ปัจจุบันคือดีไวซ์ โซลูชันส์) เดือน ธันวาคม 2011 เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ Samsung Electronics

ดร. Kwon ได้ตีพิมพ์เอกสารมากมายในการประชุมและงานประชุมสัมมนาต่างๆ ซึ่งรวมถึง ISSCC, VLSI Symposium และ IEDM เขายังเผยแพร่ความเชี่ยวชาญผ่านวารสารด้านเทคนิคเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์

ดร. Kwon ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Seoul National University, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Stanford University