คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของเราบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบโดยอิงกับบรรษัทภิบาลขั้นสูง

Kwon, Oh Hyun

 • ประธานกรรมการ & CEO [2017~ปัจจุบัน]
 • ประธานกรรมการ, Samsung Advanced Institute of Technology [2017~ปัจจุบัน]
 • รองประธาน & CEO [2012~2017]
 • รองประธาน & CEO, Samsung Display [2016~2017]
 • รองประธาน & หัวหน้า, Samsung Advanced Institute of Technology [2013~2015]
 • รองประธาน & หัวหน้า, โซลูชั่นอุปกรณ์ [2011~2017]
 • ประธานและหัวหน้า, ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ [2008~2011]
 • ประธานและหัวหน้า, แผนกระบบ LSI [2004~2008]

Oh-Hyun Kwon

Yoon, Boo Keun

 • รองประธาน & CEO [2017~ปัจจุบัน]
 • รองประธาน, องค์กรสัมพันธ์ [2017~ปัจจุบัน]
 • ประธาน & CEO [2013~2017]
 • ประธาน & หัวหน้า, คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ [2012~2017]
 • หัวหน้า, แผนกคอนซูเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ [2011~2012]
 • หัวหน้า, ธุรกิจแสดงผล [2007~2011]
 • หัวหน้า, ทีม R&D, ธุรกิจแสดงผล [2003~2007]

Boo-Keun Yoo

Shin, Jong Kyun

 • รองประธาน & CEO [2017~ปัจจุบัน]
 • ประธาน & CEO [2013~2017]
 • ประธาน & หัวหน้า, ฝ่ายไอทีและการสื่อสารโมบายล์ [2012~2017]
 • หัวหน้า, แผนกไอทีและการสื่อสารมือถือ [2011~2012]
 • หัวหน้า, ธุรกิจการสื่อสารมือถือ [2009~2011]
 • หัวหน้า, สำนักงาน R&D โมบายล์, ธุรกิจการสื่อสารมือถือ [2006~2009]

Jong-Kyun Shin

Lee, Jae Yong

 • ประธานกรรมการ, Samsung Life Public Welfare Foundation [2015~ปัจจุบัน]
 • ประธานกรรมการ, Samsung Foundation of Culture [2015~ปัจจุบัน]
 • กรรมการอิสระ, EXOR N.V. [2012~2017]
 • รองประธานกรรมการ [2012~ปัจจุบัน]
 • ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ [2010~2012]
 • รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ [2010]

Sang-Hoon Lee

Lee, In Ho

 • กรรมการอิสระ [2010~ปัจจุบัน]
 • ที่ปรึกษาบริษัท, Shinhan Bank [2009~2011]
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, Shinhan Financial Group [2005~2009]
 • ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, Shinhan Bank [1999~2003]
 • กรรมการและรองประธาน (รองประธานบริหาร), Shinhan Bank [1991~1999]

In-Ho Lee

Kim, Han Joong

 • กรรมการอิสระ [2012~ปัจจุบัน]
 • ประธานกรรมการ, CHA คณะกรรมการกลยุทธ์, CHA Health Systems [2012~ปัจจุบัน]
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ, Yonsei University [2012~ปัจจุบัน]
 • ประธานกรรมการ, Korea University Sport Federation [2010~2012]
 • ทรัสตี, Korean Council for University Education [2008~2012]
 • ประธาน, Yonsei University [2008~2012]
 • ประธานกรรมการบริหาร, The Korean Society for Preventive Medicine [2006~2008]
 • สมาชิก, National Economic Advisory Council [2001~2003]
 • ประธาน, The Korean Society of Health Policy and Administration [2000~2002]
 • ศาสตราจารย์, แผนกแพทยศาสตร์เชิงป้องกันและสาธารณสุข [1982~2012]

Han-Joong Kim

Song, Kwang Soo

 • กรรมการอิสระ [2013~ปัจจุบัน]
 • ที่ปรึกษา, สำนักงานกฎหมาย Kim & Chang [2007~ปัจจุบัน]
 • อัยการสูงสุด, สำนักงานอัยการสูงสุด [2003~2005]
 • หัวหน้าอัยการ, สำนักงานอัยการ Daegu [2002~2003]
 • อัยการอาวุโส, ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการ, กระทรวงยุติธรรม [2001~2002]

Kwang-Soo Song

Lee, Byeong Gi

 • กรรมการอิสระ [2012~ปัจจุบัน]
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ, Seoul National University [2016~ปัจจุบัน]
 • ประธาน, IEEE Communications Society [2010~2011]
 • กรรมาธิการ, Korea Communications Commission [2008~2010]
 • ประธาน, Korea Information and Communication Society(KICS) [2007]
 • ประธาน, Korea Society of Engineering Education(KSEE) [2003~2004]
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, Seoul National University [2000~2002]
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, Seoul National University [1986~2016]
 • พนักงานฝ่ายเทคนิค, AT&T Bell Laboratories [1984~1986]

Byeong-Gi Lee

Bahk, Jae Wan

 • กรรมการอิสระ [2016~ปัจจุบัน]
 • คณบดี, Graduate School of Governance, Sungkyunkwan University [2015~2016]
 • ประธาน, Hansun Foundation for Peace & Prosperity of the Korean Peninsula [2014~ปัจจุบัน]
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลยุทธ์และการคลัง [2011~2013]
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน [2010~2011]
 • เลขานุการอาวุโสของประธานาธิบดี ฝ่ายวิสัยทัศน์ ระเบียบวาระ และกลยุทธ์แห่งชาติ [2008~2010]
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 17 [2004~2008]
 • อาจารย์, Graduate School of Governance, Sungkyunkwan University [1996~ปัจจุบัน]

Jae-Wan Park