ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual
การจัดซื้อทั่วโลก

กำลังมองหา
ซัพพลายเออร์
ที่จะร่วมสานต่ออนาคตกับ Samsung
Electronics.

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีดิจิตอล Samsung Electronics กำลังพัฒนาสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมองค์กร และการสร้างเสริมสังคมทั่วโลก เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพและส่งเสริมซัพพลายเออร์ชั้นนำอย่างเต็มที่

Samsung Electronics กำลังมองหาพันธมิตรระดับโลกที่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นนวัตกรรม สำหรับการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เราจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือการเป็นผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริง

หากคุณต้องการร่วมมือกับ Samsung Electronics โปรดคลิกที่นี่ .
เราจะร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตแห่งประสบการณ์ดิจิตอล

ข้อกำหนดว่าด้วยหลักจรรยาบรรณในการจัดซื้อ

ในฐานะฝ่ายจัดซื้อของ Samsung Electronics เราตระหนักและยอมรับในบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

ในความพยายามที่สำคัญนี้ เราจะดำเนินการติดต่อประสานงานในทุกๆ เรื่องกับซัพพลายเออร์ด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม เพื่อความเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ เราจะทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจของเรา

แผนภูมิแสดงค่านิยมของการเปิดกว้าง ความยุติธรรม และการเอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Win-Win) ในหลักปรัชญาการจัดซื้อของ Samsung
สัญลักษณ์ของฝ่ายจัดซื้อของ Samsung – 'With Wish Will'

เจตจำนงของฝ่ายจัดซื้อ

Samsung Electronics และซัพพลายเออร์จะร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และความเป็นผู้นำระดับโลกตามหลักแนวคิดของการเอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ("Win-Win") และการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่าง Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ของเรา