SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

คำแนะนำการนำทางโดยรวม

การใช้แถบนำทางรวมบนเว็บไซต์ของเรา

กรณี 1: วิธีการค้นหาเมนูย่อยหรือไปที่รายการถัดไปบนแถบนำทางโดยรวมของเรา

1.1 ในการค้นหาเมนูย่อยของรายการบนแถบนำทางโดยรวม ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่รายการนั้น
ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาเมนูย่อย “ ผลิตภัณฑ์ ” ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ “ ผลิตภัณฑ์ ” คุณจะพบ 8 เมนูย่อย เช่น “ อุปกรณ์พกพา ” , “ โทรทัศน์/เครื่องเสียง/วิดีโอ ” ฯลฯ

1.2 ในการไปยังรายการถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม ให้กด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่รายการใดรายการหนึ่งบนแถบ
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังรายการถัดไปที่อยู่ต่อจาก “ ผลิตภัณฑ์ ” ให้กด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา ’ (หากคุณกำลังมองที่เมนูย่อยอยู่แล้ว ให้กดปุ่ม ‘ Esc ’ แล้วกด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา ’) แป้นพิมพ์ของคุณจะเน้นที่ ‘ ผลิตภัณฑ์(B2B) ’

กรณี 1

Global Navigation Bar, highlighting Products menu

กรณี 2: วิธีการค้นหาชนิดผลิตภัณฑ์หรือไปที่เมนูย่อยถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม 

2.1 ในการค้นหาชนิดผลิตภัณฑ์ของเมนูย่อย ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ’ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่เมนูย่อย
ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาชนิดผลิตภัณฑ์ “ อุปกรณ์พกพา ” ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ “ อุปกรณ์พกพา ” คุณจะพบผลิตภัณฑ์ 3 อย่าง เช่น “ โทรศัพท์มือถือ ” , “ สมาร์ทโฟน ” และ “ แทบเล็ต ”

2.2 ในการไปยังชนิดผลิตภัณฑ์ถัดไปในเมนูย่อยบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศร’
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังชนิดผลิตภัณฑ์ถัดไปที่อยู่ต่อจาก “ โทรศัพท์มือถือ ” ให้กด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา ’ แป้นพิมพ์ของคุณจะเน้นที่ “ Smartphones”

2.3 ในการไปยังเมนูย่อยถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม ‘ Tab ’ ที่ชนิดผลิตภัณฑ์ล่าสุด
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังเมนูย่อยถัดไปที่อยู่ต่อจาก “ อุปกรณ์พกพา ” ให้กดปุ่ม ‘ Tab ’ แป้นพิมพ์ของคุณจะเน้นที่ “ โทรทัศน์/เครื่องเสียง/วิดีโอ”.

กรณี 2

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Devices menu

กรณี 3: วิธีการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดผลิตภัณฑ์หรือออกจากแถบนำทางโดยรวม

3.1 ในการค้นหารายละเอียดของชนิดผลิตภัณฑ์ ให้กดปุ่ม ‘ Enter ’ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ชนิดผลิตภัณฑ์ คุณจะอยู่บนหน้าชนิดผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก
ตัวอย่างเช่น ในการค้นหารายละเอียดของ " โทรศัพท์มือถือ " ให้กดปุ่ม ‘ Enter ’ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ " โทรศัพท์มือถือ " คุณจะไปที่หน้าชนิดย่อยของผลิตภัณฑ์ " โทรศัพท์มือถือ " คลิก ที่นี่ เพื่อดูผลลัพธ์

3.2. เมื่อต้องการออกจากเมนูนำทางโดยรวม คุณสามารถกดปุ่ม ‘ Esc ‘ ได้ทุกเมื่อ

กรณี 3

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Phones menu