ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

คำแนะนำการนำทางโดยรวม

การใช้แถบนำทางรวมบนเว็บไซต์ของเรา

กรณี 1: วิธีการค้นหาเมนูย่อยหรือไปที่รายการถัดไปบนแถบนำทางโดยรวมของเรา

1.1 ในการค้นหาเมนูย่อยของรายการบนแถบนำทางโดยรวม ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่รายการนั้น
ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาเมนูย่อย “ ผลิตภัณฑ์ ” ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ “ ผลิตภัณฑ์ ” คุณจะพบ 8 เมนูย่อย เช่น “ อุปกรณ์พกพา ” , “ โทรทัศน์/เครื่องเสียง/วิดีโอ ” ฯลฯ

1.2 ในการไปยังรายการถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม ให้กด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่รายการใดรายการหนึ่งบนแถบ
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังรายการถัดไปที่อยู่ต่อจาก “ ผลิตภัณฑ์ ” ให้กด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา ’ (หากคุณกำลังมองที่เมนูย่อยอยู่แล้ว ให้กดปุ่ม ‘ Esc ’ แล้วกด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา ’) แป้นพิมพ์ของคุณจะเน้นที่ ‘ ผลิตภัณฑ์(B2B) ’

กรณี 1

Global Navigation Bar, highlighting Products menu

กรณี 2: วิธีการค้นหาชนิดผลิตภัณฑ์หรือไปที่เมนูย่อยถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม 

2.1 ในการค้นหาชนิดผลิตภัณฑ์ของเมนูย่อย ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ’ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่เมนูย่อย
ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาชนิดผลิตภัณฑ์ “ อุปกรณ์พกพา ” ให้กด ‘ Enter ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรลง ‘ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ “ อุปกรณ์พกพา ” คุณจะพบผลิตภัณฑ์ 3 อย่าง เช่น “ โทรศัพท์มือถือ ” , “ สมาร์ทโฟน ” และ “ แทบเล็ต ”

2.2 ในการไปยังชนิดผลิตภัณฑ์ถัดไปในเมนูย่อยบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศร’
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังชนิดผลิตภัณฑ์ถัดไปที่อยู่ต่อจาก “ โทรศัพท์มือถือ ” ให้กด ‘ Tab ’ หรือปุ่ม ‘ ลูกศรขวา ’ แป้นพิมพ์ของคุณจะเน้นที่ “ Smartphones”

2.3 ในการไปยังเมนูย่อยถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม ‘ Tab ’ ที่ชนิดผลิตภัณฑ์ล่าสุด
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังเมนูย่อยถัดไปที่อยู่ต่อจาก “ อุปกรณ์พกพา ” ให้กดปุ่ม ‘ Tab ’ แป้นพิมพ์ของคุณจะเน้นที่ “ โทรทัศน์/เครื่องเสียง/วิดีโอ”.

กรณี 2

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Devices menu

กรณี 3: วิธีการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดผลิตภัณฑ์หรือออกจากแถบนำทางโดยรวม

3.1 ในการค้นหารายละเอียดของชนิดผลิตภัณฑ์ ให้กดปุ่ม ‘ Enter ’ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ชนิดผลิตภัณฑ์ คุณจะอยู่บนหน้าชนิดผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก
ตัวอย่างเช่น ในการค้นหารายละเอียดของ " โทรศัพท์มือถือ " ให้กดปุ่ม ‘ Enter ’ เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณเน้นที่ " โทรศัพท์มือถือ " คุณจะไปที่หน้าชนิดย่อยของผลิตภัณฑ์ " โทรศัพท์มือถือ " คลิก ที่นี่ เพื่อดูผลลัพธ์

3.2. เมื่อต้องการออกจากเมนูนำทางโดยรวม คุณสามารถกดปุ่ม ‘ Esc ‘ ได้ทุกเมื่อ

กรณี 3

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Phones menu