ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

คำแนะนำลิงค์ที่ข้าม

การใช้ลิงค์ที่ข้ามบนเว็บไซต์ของเรา

ตามที่แสดงใน 2 กรณีด้านล่างนี้ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับลิงค์ที่ข้ามบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ที่ข้ามสามลิงค์บนหน้าหลักของเราและสองลิงค์บนหน้าอื่นๆ

กรณี 1: ลิงค์ที่ข้ามสามลิงค์บนหน้าหลักของเรา

“ ข้ามไปที่โปรโมชั่นสินค้า”
ลิงค์ที่ข้ามนี้เป็นลิงค์แรกที่คุณพบในหน้าหลักของเราเมื่อคุณกดปุ่ม ‘ Tab ‘ บนแป้นพิมพ์ หากคุณต้องการข้ามส่วนโปรโมชั่นสินค้าในหน้านี้ ให้กดปุ่ม ‘ Enter ‘ บนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณจะไปที่ส่วนโปรโมชั่นสินค้า
ในกรณี 1 ลิงค์นี้จะให้คุณข้ามแถบนำทางโดยรวมและนำคุณไปยังส่วนโปรโมชั่นสินค้า

“ ข้ามไปที่โซเชียลมีเดีย ”
ในกรณี 1 ลิงค์ที่ข้ามนี้จะให้คุณข้ามแถบนำทางโดยรวมและโปรโมชั่นสินค้า และนำคุณไปยังเมนูโซเชียลมีเดีย

“ ข้ามไปที่วิธีการเข้าถึง ”
ในกรณี 1 ลิงค์นี้จะให้คุณข้ามทุกสิ่ง และนำคุณไปยังลิงค์วิธีการเข้าถึง (ภายใต้เมนู “ เราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร ”) บนเมนูเชิงอรรถ

กรณี 1: หน้าหลัก

Main page, highlighting the targets of each skip link

กรณี 2: ลิงค์ที่ข้ามสองลิงค์บนหน้าอื่นๆ

“ ข้ามไปที่เนื้อหา”
ลิงค์ที่ข้ามนี้เป็นลิงค์แรกที่คุณพบในหน้าต่างๆ นอกเหนือจากหน้าหลักของเราถ้าคุณกดปุ่ม ‘ Tab ‘ หากคุณต้องการข้ามส่วนเนื้อหาในหน้านี้ ให้กดปุ่ม ‘ Enter ‘ คุณจะไปที่ส่วนเนื้อหาของเรา
ในกรณี 2 ลิงค์ที่ข้ามนี้จะให้คุณข้ามแถบนำทางโดยรวม ที่คั่นหน้า และแชร์ และนำคุณไปยังส่วนเนื้อหาในหน้า

“ข้ามไปที่วิธีการเข้าถึง”
ในกรณี 2 ลิงค์นี้จะให้คุณข้ามทุกสิ่ง และนำคุณไปยังลิงค์วิธีการเข้าถึง (ภายใต้เมนู “ เราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร ”) บนเมนูเชิงอรรถ

กรณี 2: หน้าผลิตภัณฑ์

Product page, highlighting the targets of each skip link