5 เทคนิคลับใช้งาน Samsung Galaxy S4 สะดวกขึ้นสุดๆ

1. หารีโมทโทรทัศน์ไม่เจอ ใช้ Samsung Galaxy S4 แทนได้เลย

5 เทคนิคลับใช้งาน Samsung Galaxy S4 สะดวกขึ้นสุดๆ

2. บอกลาประกัน บัตรเครดิต และพนักงานขายด้วย Blocking mode

5 เทคนิคลับใช้งาน Samsung Galaxy S4 สะดวกขึ้นสุดๆ

3. ตั้งเวลาเปิด ปิด Wi-Fi ด้วยตัวเอง

5 เทคนิคลับใช้งาน Samsung Galaxy S4 สะดวกขึ้นสุดๆ

4. เร่งเสียงสนทนาให้ดังขึ้นและตัดเสียงรบกวนสนทนาด้วยปลายนิ้ว

5 เทคนิคลับใช้งาน Samsung Galaxy S4 สะดวกขึ้นสุดๆ

5. ขยายภาพวีดีโอ

5 เทคนิคลับใช้งาน Samsung Galaxy S4 สะดวกขึ้นสุดๆ