แชร์สิ่งดี ๆ ได้ไม่จำกัดด้วยเทคโนโลยี All  Share บน Smart TV

Screen Mirroring สลายเส้นแบ่งระหว่างทีวีและมือถือ

Content Sharing แชร์เนื้อหาแบบไม่มีขีดจำกัด

Smart View ทีวีเครื่องเดียวแต่แบ่งกันดูได้หลายคน

ซื้อตามหมวดหมู่ยอดนิยม