ใช้ Notebook อะไรทำงานก็ได้ แค่ไม่ต้องอยู่ Office

Samsung ATIV Book คืออะไร ?

ใช้ Notebook อะไรทำงานก็ได้ แค่ไม่ต้องอยู่ Office

1.บาง เบา ทรงเสน่ห์ขึ้น

2.แรงและประหยัดพลังงาน

ใช้ Notebook อะไรทำงานก็ได้ แค่ไม่ต้องอยู่ Office

3.บาง เบา ทรงเสน่ห์ขึ้น

4. เครื่องเล็ก แต่หน้าจอไม่เล็ก

ใช้ Notebook อะไรทำงานก็ได้ แค่ไม่ต้องอยู่ Office

SSD คือหัวใจสำคัญ

ซื้อตามหมวดหมู่ยอดนิยม