ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013

ประมวลภาพบรรยากาศบูธ Samsung ในงาน Mobile Expo 2013