รู้จักกับ Home Theatre ประเภทต่างๆ กันก่อน

ระบบเสียงแบบ Mono

ระบบเสียงแบบ Stereo

ระบบเสียงแบบ Dolby Surround

ระบบเสียงแบบ Dolby Digital (AC-3)

ระบบเสียงแบบ Dolby Digital Surround EX