ภาพถ่ายสะพานยามค่ำคืน แสดงถึงการรีทัชภาพ

▲주상복합-Park, Jin Myung

▲ภาพถ่ายทิวทัศน์พาโนรามา

▲ภาพพาโนรามาแบบดิจิตอล - Sim, Hyun Jun

▲ภาพถ่าย A: ภาพถ่ายพาโนรามาของสะพาน Cheongdam

▲ภาพถ่าย B: ภาพถ่ายดั้งเดิม

▲ภาพถ่ายดั้งเดิมภายในเอกสารรูปแบบกว้าง

▼การแสดงเส้นตาราง

▼การต่อภาพเข้าด้วยกัน

▼การปรับความสว่างของส่วนที่ติดกัน

▼ครอบตัด

▼การตัดต่อบางส่วน

▼การลบส่วนขอบด้านนอกของภาพ

▼การครอบตัดแบบกว้าง

▼การแปลงสีดำ/ขาว

▼Photomerge

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง