ภาพนางแบบคนเดียวกันสองภาพ แสดงถึงเครื่องมือการแก้ไขที่แตกต่างกัน

『การสร้างภาพถ่ายด้วยสีที่โดดเด่น』

Jan Saudek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17