โปรเจคเตอร์ข้อมูลจาก Samsung

สำหรับการนำเสนอในระดับองค์กรหรือธุรกิจขนาดเล็ก

มองหาความสว่างสูงสุด

มองหาการทำงานที่เงียบ

สำหรับห้องเรียน

มองหา เครื่องโปรเจคเตอร์แบบพกพา

มองหาโหมด “ประหยัด"

ความสะดวกในการพกพา

บทสรุป