ตารางการอัพเดท เฟิร์มแวร์

2012-12-21

Samsung GALAXY Update Scheduleอัพเดทตารางล่าสุด 02/01/2556Category

Model

Firmware

Status

Tablet

Galaxy Tab 2 7.0

Jelly Bean (Android 4.1)

อัพเดทแล้ว

Galaxy Tab 2 10.1

Jelly Bean (Android 4.1)

อัพเดทแล้ว

Galaxy Tab 7.0 plus

Jelly Bean (Android 4.1)

มิถุนายน 56

Galaxy Tab 7.7

Jelly Bean (Android 4.1)

พฤษภาคม 56

Galaxy Tab 8.9

ICS

อัพเดทแล้ว

Note

Galaxy Note

Jelly Bean with Premium Suite

อัพเดทแล้ว

Galaxy Note II

Jelly Bean (4.1.2)

อัพเดทแล้ว

Galaxy Note 10.1

Jelly Bean

อัพเดทแล้ว

Galaxy Note 10.1

Jelly Bean with Premium Suite

อัพเดทแล้ว

Smartphone

Galaxy S III(900)

Jelly Bean with Premium Suite

อัพเดทแล้ว

Galaxy S III(850)

Jelly Bean with Premium Suite

อัพเดทแล้ว

Galaxy Ace2

Jelly Bean (Android 4.1)

อัพเดทแล้ว

Galaxy SII

Jelly Bean (Android 4.1)

มิถุนายน 56

Galaxy S Advance

Jelly Bean (Android 4.1)

อัพเดทแล้ว


***ตารางการอัพเดทอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า