ซื้อตู้เย็นให้คุ้มค่า ควรพิจาณาอะไรบ้าง?

ตู้เย็นประหยัดไฟคือเป้าหมายหลัก

ต้องเป็นตู้เย็นที่ให้ความเย็นคงที่สม่ำเสมอ

มีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยประหยัดไฟ

สำคัญที่สุดคือระยะเวลารับประกันและความคงทน