โปรเจคเตอร์โฮมเธียเตอร์จาก Samsung

แหล่งแสงสว่าง: หลอดไฟกับ LED

วิธีการทำงาน: โปรเจคเตอร์หลอดไฟแบบปกติ

วิธีการทำงาน: LED

LED กำลังมาแรง

ประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวนาน

เลือกให้ถูก