มุมมองใหม่

2012-08-24

มุมมองใหม่

Galaxy Note 10.1 คือการก้าวไปอีกขั้นของอุปกรณ์พกพา ที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ ด้วยเครื่องมือแห่งการสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดพลังแห่งจินตนาการลงบนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่พกพาไปได้ทุกที่ ความอิสระคล่องตัวในการบันทึกและสั่งงานโดย S Pen ที่แม่นยำ ช่วยการผสานมัลติมีเดียกับเอกสารต้นฉบับ เพื่อการสร้างงานที่มีเอกลักษณ์ ซอฟท์แวร์ด้านการบันทึกข้อความและงานเขียนที่หลากหลาย พร้อมไปกับแอปพลิเคชันมากมาย ขับเคลื่อนโดยหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อการใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน รวมถึงการออนไลน์ได้ต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัด กับการเชื่อมต่อ High Speed Wi Fi และแบตเตอรี่ความจุสูง คือความสามารถอันโดดเด่นผนวกไปกับความเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

Galaxy Note 10.1 คือการก้าวไปอีกขั้นของอุปกรณ์พกพา ที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ ด้วยเครื่องมือแห่งการสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดพลังแห่งจินตนาการลงบนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่พกพาไปได้ทุกที่ ความอิสระคล่องตัวในการบันทึกและสั่งงานโดย S Pen ที่แม่นยำ ช่วยการผสานมัลติมีเดียกับเอกสารต้นฉบับ เพื่อการสร้างงานที่มีเอกลักษณ์ ซอฟท์แวร์ด้านการบันทึกข้อความและงานเขียนที่หลากหลาย พร้อมไปกับแอปพลิเคชันมากมาย ขับเคลื่อนโดยหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อการใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน รวมถึงการออนไลน์ได้ต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัด กับการเชื่อมต่อ High Speed Wi Fi และแบตเตอรี่ความจุสูง คือความสามารถอันโดดเด่นผนวกไปกับความเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง