ศูนย์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

2011-12-21

ผู้ชายในสำนักงานกำลังใช้เครื่องพิมพ์ Samsung

โซลูชั่นสำหรับการพิมพ์อัจฉริยะ—โซลูชั่นการพิมพ์และการจัดการข้อมูลของ Samsung ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพียงแค่การพิมพ์เอกสารเพียงพอหรือไม่สำหรับเครื่องพิมพ์? เราไม่คิดอย่างนั้น ทุกฟังก์ชั่นการทำงานคือโอกาสสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงาน

เผยแพร่: 16 กันยายน 2010

โซลูชั่นการพิมพ์และการจัดการข้อมูลของ Samsung ผสานรวมความต้องการเข้ากับพันธกิจและงานของคุณในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การประเมินความต้องการและการจัดการเครื่องพิมพ์ระยะไกลไปจนถึงการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย Samsung นำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองทุกความต้องการอย่างลงตัว

ระบบจัดการที่สร้างสรรค์และชัดเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร ด้วยเหตุนี้ เราจึงออกแบบเครื่องพิมพ์และระบบที่ช่วยให้คุณทำงานมากมายได้อย่างพร้อมสรรพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ Samsung ทำได้มากกว่าการพิมพ์เอกสารบนกระดาษทั้งสองด้าน

1. เกณฑ์ทั่วไปสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นของ Samsung

ด้วยการสร้างข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการประเมินและวิธีการมาตรฐาน ระบบ Common Criteria จะรองรับการประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ไอทีสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

2. จัดการโซลูชั่นการพิมพ์

CounThruTM 2 Enterprise Managed Print Solution จัดหาเครื่องมือและสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับแผนกไอทีในการจัดการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดบนเครือข่าย

3. CounThru 2 Pro

ตรวจสอบอุปกรณ์การพิมพ์และถ่ายสำเนาในแบบระยะไกล โดยใช้อินเทอร์เฟซกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ

4. โซลูชั่นการตรวจสอบผลการเรียนและการสำรวจ

เพื่อช่วยในการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการเรียนของนักเรียน Samsung ช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดการอุปกรณ์ Samsung ที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบติดตามผลการเรียนและสถิติเรื่องประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรไอทีจำนวนมาก

5. ภาพรวมความปลอดภัยของ MFP

ด้วยการใช้แนวทางจากหน่วยงานกำกับดูแล Samsung ได้พัฒนาชุดเป้าหมายด้านความปลอดภัยที่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน รวมถึงความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

6. การหน่วงเวลางานพิมพ์

เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการหน่วงเวลางานพิมพ์จึงเป็นประเด็นที่สำคัญ ระบบหน่วยความจำของ Samsung ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการได้ว่าจะเก็บข้อมูลไว้นานเท่าใดเพื่อปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย

7. SNAP: Samsung Needs Assessment Program

ผู้เชี่ยวชาญ SNAP ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานเอกสารดิจิตอล โดยระบุโซลูชั่นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ

8. โซลูชั่นสำหรับหน่วยงานราชการ

โซลูชั่นการประมวลผลเอกสารช่วยให้หน่วยงานราชการดำเนินงานตามภารกิจและลดค่าใช้จ่ายด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หน่วยงานราชการจะสามารถนำเสนอบริการใหม่ๆ (ที่ดีกว่า)

9. สถาบันอุดมศึกษา

การจัดการเอกสารอย่างครบวงจรจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นสถานศึกษา “สีเขียว”

10. โซลูชั่นสำหรับสถานศึกษาระดับประถมและมัธยม

โซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คุณภาพสูงที่เปี่ยมด้วยเสถียรภาพจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเตรียมข้อสอบ ใบรายงานผลการเรียน และแบบฝึกหัด และอุปกรณ์เอกสารอเนกประสงค์ที่มีความปลอดภัยจะช่วยปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง พร้อมทั้งรองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FERPA

11. รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น

ด้วยการลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนและขจัดปัญหาติดขัด หน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นจะสามารถปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง

12. เทคโนโลยี Samsung Instant Fusing

นวัตกรรมเทคโนโลยี Instant Fusing technology (IFS) พิมพ์เอกสารได้รวดเร็วขึ้น โดยยังคงรักษาคุณภาพของภาพและข้อความอย่างเหนือชั้น พร้อมทั้งลดการใช้พลังงาน