สามีภรรยากำลังตรวจสอบคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์