5 วิธีง่ายๆ ให้ SMARTPHONE Speed เร็วดั่งใจนึก

ลบ App ที่ไม่ได้ใช้งาน

ใช้ Widget เท่าที่จำเป็น

แนะนำให้โหลด App แนว Task Killer

แนะนำให้โหลด App แนว Task Killer

แนะนำให้โหลด App แนว Task Killer

แนะนำให้โหลด App แนว Task Killer

แนะนำให้โหลด App แนว Task Killer

เลือก App ขนาดเล็ก ถ้าเป็นไปได้

เลือกการ์ดหน่วยความจำให้ดี