จอภาพแบ็คไลท์ LED จาก Samsung

CCFL และ LED

พิสูจน์ความแตกต่างด้วยตาของคุณเอง

ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม