ขจัดคราบฝั่งแน่นด้วยพลังซัก 3 มิติ

กระแสน้ำวน 3 มิติ

ถนอมผ้า ผ้าไม่พันกัน

ผ้าไม่พันกัน

ขจัดคราบฝั่งแน่นด้วยพลังซัก 3 มิติ

ประหยัดน้ำ

ถนอมผ้า ผ้าไม่พันกัน

รับประกันมอเตอร์ 11 ปี

ถังซักสะอาด ปลอดเชื้อโรค Eco Tub Clean

ถังซักสะอาด ปลอดเชื้อโรค Eco Tub Clean

ถังซักสะอาด ปลอดเชื้อโรค Eco Tub Clean

ควบคุมการใช้งานให้ง่ายยิ่งขึ้น Jog Dial

ซื้อตามหมวดหมู่ยอดนิยม