Zero Client Display

Superior Monitor for Your Office

ด้วยดีไซน์ที่รวมทุกฟังก์ชั่นไว้ด้วยกัน
ทำให้จอมอนิเตอร์ใช้ประหยัดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

รายละเอียด NC220

แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน 1~8 จาก 8 รายการ

หน้าแรก

หน้าก่อนหน้า

1

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

NC220P Front

NC220P

LF22NPBHBNP/XS

Y LF22NPBHBNP/XS NC220P NC220P default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_002_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_002_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_003_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_002_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_003_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NC220P Front NC220P Side NC220P Perspective NC220P BACK_01 16136446 16136454 16136459 16136474 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NPBHBNP-XS_001_Front?$M-Gallery$ NC220P Front 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NPBHBNP/XS-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NPBHBNP/XS sentence จอภาพนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี Power over Ethernet จึงรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างราบรื่น พร้อมด้วยเทคโนโลยี PC-over-IP® และ Virtual Desktop Infrastructure วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

NC220 Front

NC220

LF22NEBHBN/XS

Y LF22NEBHBN/XS NC220 NC220 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_507_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_509_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_507_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_509_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_004_Dynamic?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_507_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_509_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_004_Dynamic?$M-Gallery$ NC220 Front NC220 Right Angle NC220 Right NC220 Dynamic 16136335 16136342 16136350 16136358 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NEBHBN-XS_507_Front?$M-Gallery$ NC220 Front 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NEBHBN/XS-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NEBHBN/XS sentence ไคลเอ็นต์นี้จัดหาเทคโนโลยี PC-over-IP® แบบครบวงจร พร้อมปุ่มปิดเครื่องแบบคลิกเดียวสำหรับโซลูชันการประหยัดพลังงาน และดีไซน์ที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

NS240 Front-1

NS240

LF24NSBTBN/XS

Y LF24NSBTBN/XS NS240 NS240 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS240 Front-1 NS240 Side NS240 Perspective NS240 R45_02 16136238 16136246 16136251 16136266 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS240 Front-1 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NSBTBN/XS-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NSBTBN/XS sentence จอแสดงผลรุ่นนี้ให้ภาพที่คมชัด ด้วย SyncMaster Cloud และแบ็คไลท์ LED ปุ่มปิดเครื่องแบบคลิกเดียวจะช่วยประหยัดพลังงาน และดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและขยายพื้นที่ทำงานให้แก่คุณ วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

NS220 Front-1

NS220

LF22NSBTBN/XS

Y LF22NSBTBN/XS NS220 NS220 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS220 Front-1 NS220 Side NS220 Perspective NS220 R45_02 16136150 16136158 16136163 16136178 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF22NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS220 Front-1 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF22NSBTBN/XS sentence จอแสดงผลรุ่นนี้ให้ภาพที่คมชัด ด้วย SyncMaster Cloud และแบ็คไลท์ LED ปุ่มปิดเครื่องแบบคลิกเดียวจะช่วยประหยัดพลังงาน และดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและขยายพื้นที่ทำงานให้แก่คุณ วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

NS190 Front-1

NS190

LF19NSBTBN/XS

Y LF19NSBTBN/XS NS190 NS190 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_006_Side_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_006_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_007_Perspective?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_509_gallery?$M-Gallery$ NS190 Front-1 NS190 Side NS190 Perspective NS190 R45_02 16136032 16136040 16136045 16136060 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF19NSBTBN-XS_001_Front-1?$M-Gallery$ NS190 Front-1 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF19NSBTBN/XS sentence จอแสดงผลรุ่นนี้ให้ภาพที่คมชัด ด้วย SyncMaster Cloud และแบ็คไลท์ LED ปุ่มปิดเครื่องแบบคลิกเดียวจะช่วยประหยัดพลังงาน และดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและขยายพื้นที่ทำงานให้แก่คุณ
วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

TB-CH Front

TB-CH

LF-TBCHA/XY

Y LF-TBCHA/XY TB-CH TB-CH default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_002_gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_002_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_003_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_004_gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_002_gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_003_gallery?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_004_gallery?$M-Gallery$ TB-CH Front TB-CH BACK TB-CH L45 TB-CH L60 16135918 16135929 16135936 16135944 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-TBCHA-XY_001_Front?$M-Gallery$ TB-CH Front 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-TBCHA/XY-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-TBCHA/XY sentence นวัตกรรมสถานีฐานสำหรับ Cloud Display รองรับเซสชันการประมวลผลประสิทธิภาพสูง, MagicRMS และ desktop virtualisation วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

NB-NH Front black

NB-NH

LF-NBNHNN/XY

Y LF-NBNHNN/XY NB-NH NB-NH #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_003_Right_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_004_Right-Angle-45-Degree1_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_002_Back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_003_Right_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_004_Right-Angle-45-Degree1_black?$M-Gallery$ NB-NH Front black NB-NH Back black NB-NH Right black NB-NH Right Angle-45-Degree1 black 15217457 15217462 15217473 15217481 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF-NBNHNN-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ NB-NH Front black 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NBNHNN/XY-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF-NBNHNN/XY sentence สถานีฐานนี้จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับสภาพแวดล้อมไอทีของคุณด้วยเทคโนโลยี VDI โดยใช้จอภาพที่มีอยู่ นับเป็นวิธีที่สะดวกง่ายดายสำหรับบริษัทที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัย วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

NC241 Front black

NC241

LF24NEBHBNM/XY

Y LF24NEBHBNM/XY NC241 NC241 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_002_Front2_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_002_Front2_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_003_Left-Angle-30-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_004_Left-Angle-45-Degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_002_Front2_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_003_Left-Angle-30-Degree_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_004_Left-Angle-45-Degree_black?$M-Gallery$ NC241 Front black NC241 Front2 black NC241 Left Angle-30-Degree black NC241 Left Angle-45-Degree black 15217354 15217362 15217367 15217382 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/th_LF24NEBHBNM-XY_001_Front_black?$M-Gallery$ NC241 Front black 0.0 N /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NEBHBNM/XY-reviews 0 0 /th/business/business-products/cloud-display/zero-client-display/LF24NEBHBNM/XY sentence Samsung Cloud Display ช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ด้วยดีไซน์ที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และความปลอดภัยที่เหนือกว่า จอแสดงผลเหล่านี้จึงช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาท้าทายทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง วิธีซื้อ product sub type:quick view N matching products

หน้าแรก

หน้าก่อนหน้า

1

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย