Y
N

ขนาดของ ML-3710ND

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

ทั่วไป

 • พิมพ์
 • ปุ่ม Eco ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์
 • โปรเซสเซอร์: Samsung Dual Core 600 MHz
 • จอแสดงผล LCD แบบ 2 บรรทัด
 • หน่วยความจำ (มาตรฐาน): 128 MB
 • หน่วยความจำ (สูงสุด): 384 MB
 • อินเทอร์เฟซ (มาตรฐาน): Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
 • อินเทอร์เฟซ (เลือกได้): ขั้วต่อแบบขนาน IEEE 1284B
 • การใช้พลังงาน: 550 วัตต์ (ใช้งานอยู่) / 60 วัตต์ (พร้อม) / 3.5 วัตต์ (สลีป)
 • ระดับเสียงรบกวน: น้อยกว่า 52dBA (ขณะพิมพ์), เสียงส่วนหลังเท่านั้น (น้อยกว่า 26 dBA) (สแตนด์บาย)
 • ขนาด (กว้างxลึกxสูง): 366 x 368 x 252.9 มม.
 • น้ำหนัก: 9.95 กก.
 • รอบการทำงานสูงสุดต่อเดือน: 80,000 แผ่น

วัสดุสิ้นเปลือง

 • ผงหมึก (สีดำ): มาตรฐาน: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 2K หน้ามาตรฐาน ปริมาณสูง: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 5K หน้ามาตรฐาน ปริมาณสูงมาก: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 10K หน้ามาตรฐาน (จำหน่ายพร้อมตลับหมึกเริ่มต้น 5,000 หน้า) ค่าปริมาณงานพิมพ์ที่ระบุเป็นไปตาม ISO/IEC 19752

พิมพ์

 • ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ): สูงสุด 35 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (37 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • เวลาที่พิมพ์แผ่นแรกออกมา (ขาวดำ): เร็วถึง 6.5 วินาที
 • ความละเอียดในการพิมพ์: ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi
 • อีมูเลชั่น: PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON
 • พิมพ์สองด้าน: แบบในตัว
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 2000/XP(32/64 บิต)/Vista(32/64 บิต)/2003 Server(32/64 บิต)/2008 Server(32/64 บิต)/7(32/64 บิต)/2008 Server R2(64 บิต)Linux OS ที่หลากหลาย: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 บิต)Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32/64 บิต)SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 บิต)OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 บิต)Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32/64 บิต)Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10(32/64 บิต)SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 บิต)Debian 4.0, 5.0 (32/64 บิต)Mac OS 10.3 ~ 10.6UNIX OS: Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
 • คุณสมบัติการพิมพ์: พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ, พิมพ์บาร์โค้ด, พิมพ์อย่างปลอดภัย

ตัวเลือก

 • อุปกรณ์เสริม: ถาดป้อน 520 แผ่น / หน่วยความจำ (256MB) / ขั้วต่อขนาน IEEE 1284B

การจัดการกระดาษ

 • ความจุของถาดเข้า (ถาดมาตรฐาน): ถาดมาตรฐาน 250 แผ่น
 • ความจุกระดาษ (ถาด MP): ถาด MP 50 แผ่น
 • ความจุของถาดเข้า (ตัวป้อนถาดที่สอง): ตัวป้อนถาดที่สอง 520 แผ่น
 • ความจุของถาดเข้า (สูงสุด): 820 แผ่น
 • ชนิดสื่อ (ถาดมาตรฐาน): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษรีไซเคิล / กระดาษปอนด์ / กระดาษแข็ง / จดหมายเหตุ
 • ชนิดสื่อ (ถาด MP): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษหนาพิเศษ / กระดาษฝ้าย / กระดาษสี / ซองจดหมาย / แผ่นใส / แบบฟอร์ม / กระดาษรีไซเคิล / ฉลาก / กระดาษปอนด์ / บัตร / จดหมายเหตุ
 • ชนิดสื่อ (ตัวป้อนถาดที่สอง): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษรีไซเคิล / กระดาษปอนด์ / กระดาษแข็ง / จดหมายเหตุ
 • ขนาดสื่อ (ถาดมาตรฐาน): A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / กำหนดเอง
 • ขนาดสื่อ (ถาด MP): A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / 3 นิ้ว x 5 นิ้ว / ซองจดหมาย (Monarch / No.10 / DL / C5 / C6) / กำหนดเอง
 • ขนาดสื่อ (ตัวป้อนถาดที่สอง): A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5
 • น้ำหนักสื่อ (ถาดมาตรฐาน): 16 - 43 ปอนด์ (60 ถึง 163 กรัม/ตรม.)
 • น้ำหนักสื่อ (ถาด MP): 16 - 58 ปอนด์ (60 ถึง 220 กรัม/ตรม.)
 • น้ำหนักสื่อ (ตัวป้อนถาดที่สอง): 16 - 43 ปอนด์ (60 ถึง 163 กรัม/ตรม.)
 • ความจุถาดออก: แบบคว่ำหน้าลง 150 แผ่น, หงายขึ้น 1 แผ่น

Solution

 • การจัดการอุปกรณ์ (SyncThru): ใช่
 • การจัดการเอาต์พุต (CounThru): ใช่
 • การพิมพ์ไร้สาย (Samsung Mobile Application): พร้อมใช้งาน

ทั่วไป

spec view ทั่วไป data
Functions มาตรฐาน พิมพ์
ทางเลือก ปุ่ม Eco
โปรเซสเซอร์ Samsung Dual Core 600 MHz  
Operational Panel LCD แบบ 2 บรรทัด  
หน่วยความจำ มาตรฐาน 128 MB
Maximum 384 MB
อินเทอร์เฟซ มาตรฐาน Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
ทางเลือก ขั้วต่อแบบขนาน IEEE 1284B
ความสิ้นเปลืองกำลังไฟ 550 วัตต์ (ใช้งานอยู่) / 60 วัตต์ (พร้อม) / 3.5 วัตต์ (สลีป)  
ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่า 52dBA (ขณะพิมพ์), เสียงส่วนหลังเท่านั้น (น้อยกว่า 26 dBA) (สแตนด์บาย)  
ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 366 x 368 x 252.9 มม.  
น้ำหนัก 9.95 กก.  
Max. Monthly Duty Cycle 80,000 แผ่น  

พิมพ์

spec view พิมพ์ data
ความเร็ว ความเร็ว (ขาวดำ) สูงสุด 35 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (37 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
First Print Out Time เวลาพิมพ์ครั้งแรก (ขาวดำ) เร็วถึง 6.5 วินาที
ความละเอียด ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi  
การทำสำเนา PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON  
Duplex Print แบบในตัว  
ระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP(32/64 บิต)/Vista(32/64 บิต)/2003 Server(32/64 บิต)/2008 Server(32/64 บิต)/7(32/64 บิต)/2008 Server R2(64 บิต)Linux OS ที่หลากหลาย: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 บิต)Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32/64 บิต)SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 บิต)OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 บิต)Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32/64 บิต)Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10(32/64 บิต)SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 บิต)Debian 4.0, 5.0 (32/64 บิต)Mac OS 10.3 ~ 10.6UNIX OS: Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  
Print features พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ, พิมพ์บาร์โค้ด, พิมพ์อย่างปลอดภัย  

การจัดการกระดาษ

spec view การจัดการกระดาษ data
Input Capacity Cassette ถาดมาตรฐาน 250 แผ่น
Multipurpose tray ถาด MP 50 แผ่น
Other Options ตัวป้อนถาดที่สอง 520 แผ่น
Maximum 820 แผ่น
ประเภทสื่อ Cassette กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษรีไซเคิล / กระดาษปอนด์ / กระดาษแข็ง / จดหมายเหตุ
Multipurpose tray กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษหนาพิเศษ / กระดาษฝ้าย / กระดาษสี / ซองจดหมาย / แผ่นใส / แบบฟอร์ม / กระดาษรีไซเคิล / ฉลาก / กระดาษปอนด์ / บัตร / จดหมายเหตุ
Other Options กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษรีไซเคิล / กระดาษปอนด์ / กระดาษแข็ง / จดหมายเหตุ
ขนาดสื่อ Cassette A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / กำหนดเอง
Multipurpose tray A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / 3 นิ้ว x 5 นิ้ว / ซองจดหมาย (Monarch / No.10 / DL / C5 / C6) / กำหนดเอง
Other Options A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5
Media Weights Cassette 16 - 43 ปอนด์ (60 ถึง 163 กรัม/ตรม.)
Multipurpose tray 16 - 58 ปอนด์ (60 ถึง 220 กรัม/ตรม.)
Other Options 16 - 43 ปอนด์ (60 ถึง 163 กรัม/ตรม.)
Output Capacity แบบคว่ำหน้าลง 150 แผ่น, หงายขึ้น 1 แผ่น  

วัสดุสิ้นเปลือง

spec view วัสดุสิ้นเปลือง data
Toner Black มาตรฐาน: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 2K หน้ามาตรฐาน ปริมาณสูง: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 5K หน้ามาตรฐาน ปริมาณสูงมาก: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 10K หน้ามาตรฐาน (จำหน่ายพร้อมตลับหมึกเริ่มต้น 5,000 หน้า) ค่าปริมาณงานพิมพ์ที่ระบุเป็นไปตาม ISO/IEC 19752

ตัวเลือก

ถาดป้อน 520 แผ่น / หน่วยความจำ (256MB) / ขั้วต่อขนาน IEEE 1284B

spec view ตัวเลือก data

Solution

spec view Solution data
Device Management ใช่  
Output Management ใช่  
Mobility ใช่  
ทั่วไป
พิมพ์
การจัดการกระดาษ
วัสดุสิ้นเปลือง
Solution
ทั่วไป
พิมพ์
การจัดการกระดาษ
วัสดุสิ้นเปลือง
Solution