/

SCX-4833FR

SCX-4833FR

แนวโน้มล่าสุดแสดงว่าธุรกิจต่างๆ เริ่มเล็งเห็นว่าระบบการพิมพ์ของตนจะเป็นสมรรถนะขับเคลื่อนอีกแนวทางหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารที่ไร้ประสิทธิภาพแทนด้วยอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน บริษัทจะสามารถเพิ่มกำไรจากกำลังการผลิต อุปกรณ์มีความพร้อมทำงานมากขึ้น และลดต้นทุนลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากช่วยลดการใช้คาร์บอนโดยรวมขององค์กรด้วยแล้ว อุปกรณ์อเนกประสงค์ยังเป็นระบบปรับขยายได้ ที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายในภาคธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีความโปร่งใสในแง่ของต้นทุนค่าใช้จ่าย ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ขอแนะนำเครื่องพิมพ์โมโนเลเซอร์ระบบมัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-5637 / SCX-5737 / SCX-4833 series อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดนี้มีประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ ควบคู่ไปกับการใช้งานได้ง่ายเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในระดับสูงสุด ด้วยใบรับรองด้าน ECO ระดับสูง อุปกรณ์ชิ้นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่มองหาช่องทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของตน รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มกำลังการผลิต และปรับปรุงลำดับการทำงาน

การรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรับผิดชอบ

  • ประกาศคำสั่งของยุโรปเกี่ยวกับแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของแบตเตอรี่ต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการฟื้นฟูวัสดุที่ใช้ ในสหราชอาณาจักร กฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) เริ่มใช้งานเมื่อปี 2009 กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช้แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่พกพาที่ใช้แล้วจาก 3% ในปี 2007 เป็น 25% ภายในปี 2012 และเพิ่มเป็นอย่างน้อย 45% ในปี 2016

  • สัญลักษณ์แบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ระบุว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือน แต่ผู้บริโภคมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วในจุดเก็บขยะที่กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แยกต่างหากในตอนที่ทิ้งขยะจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะได้รับการรีไซเคิลในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายชื่อศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดมีอยู่ที่: www.recycle-more.co.uk

  • ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายแห่งชาติ SAMSUNG Electronics (UK) Ltd เป็นสมาชิกโครงการมาตรฐานผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการอนุมัติ โครงการนี้เก็บรวบรวม จัดการ และกำจัดแบตเตอรี่ในนามของ Samsung

ปิดป๊อปอัปเลเยอร์

SCX-4833FR

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING