Y
N

ขนาดของ SCX-5637FR

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

ทั่วไป

 • ฟังก์ชั่น : พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์
 • ฟังก์ชั่นเสริม: ปุ่ม Eco
 • โปรเซสเซอร์ Samsung Dual Core 600MHz
 • จอแสดงผล: LCD แบบกราฟิก 4 บรรทัด
 • หน่วยความจำ: 256MB
 • หน่วยความจำ: 768MB
 • หน่วยความจำ / ที่เก็บข้อมูล: แฟลชไดรฟ์ภายใน 2 GB
 • อินเทอร์เฟซ (มาตรฐาน): Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX
 • อินเทอร์เฟซ (เลือกได้): ขั้วต่อแบบขนาน IEEE 1284B
 • การใช้พลังงาน: 600 วัตต์ (ใช้งานอยู่) / 50 วัตต์ (พร้อม) / 8 วัตต์ (สลีป)
 • ระดับเสียงรบกวน: น้อยกว่า 53 dBA (ขณะพิมพ์) / น้อยกว่า 54 dBA (ขณะถ่ายเอกสาร) / น้อยกว่า 26 dBA (สแตนด์บาย)
 • ขนาด 469 x 438 x 447มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 • น้ำหนัก 16.55กก.
 • การทำงานต่อเดือน: สูงสุด 80000 หน้า

สแกน

 • ความเร็วในการสแกน (ขาวดำ): 24ipm
 • ความเข้ากันได้: มาตรฐาน TWAIN, มาตรฐาน WIA
 • วิธีการ: CIS แบบสี
 • ความละเอียด (ออปติคอล): 1200 x 1200dpi
 • ความละเอียดแบบปรับปรุงสูงสุด 4800 x 4800dpi
 • สแกนไปยัง: พีซี, อีเมล, หน่วยความจำ USB, FTP, SMB, แฟลชไดรฟ์ภายใน
 • แท่นวาง: กว้าง ( - 216มม.,8.5นิ้ว) ยาว ( - 297มม., 11.69นิ้ว) ADF: กว้าง (142 - 216มม., 5.6นิ้ว - 8.5นิ้ว) ยาว (148 - 356มม., 5.8นิ้ว - 14นิ้ว)

วัสดุสิ้นเปลือง

 • มาตรฐาน: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 2K หน้ามาตรฐาน ปริมาณสูง: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 5K หน้ามาตรฐาน ปริมาณสูงมาก: การใช้งานเฉลี่ยต่อตลับ 10K หน้ามาตรฐาน (จำหน่ายพร้อมตลับหมึกเริ่มต้น 5000 หน้า) ค่าปริมาณงานพิมพ์ที่ระบุเป็นไปตาม ISO / IEC 19752

พิมพ์

 • ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ): สูงสุด 35 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (37 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • FPOT: เร็วถึง 6.5 วินาที
 • ความละเอียด: ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1200 x 1200dpi
 • อีมูเลชั่น: PCL5e / 6, PS3, XPS,Epson / IBM Pro, PDF, TIFF
 • พิมพ์สองด้านแบบในตัว
 • ความเข้ากันได้ของ OS: Windows 2000 / XP(32 / 64บิต) / Vista(32 / 64บิต) / 2003 Server (32 / 64บิต) / 2008 Server(32 / 64บิต) / 7(32 / 64บิต) / 2008 Server R2 (64บิต)Linux OS ที่หลากหลาย: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64บิต) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32 / 64บิต) SuSE Linux 10.1 (32บิต) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64บิต) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64บิต) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64บิต) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64บิต) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64บิต)
 • Direct USB
 • คุณสมบัติการพิมพ์: พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ, พิมพ์อย่างปลอดภัย

แฟกซ์

 • ITU-T G3
 • 33.6Kbps
 • มาตรฐาน: 203 x 98dpi ละเอียด / ภาพถ่าย: 203 x 196dpi ละเอียดมาก: 300 x 300dpi สี: สูงสุด 200 x 200dpi
 • หน่วยความจำ: 50MB (สูงสุด 4000 หน้า)
 • หมุนเลขหมายอัตโนมัติ: โทรด่วน: 200 เลขหมาย
 • คุณสมบัติแฟกซ์: โทรแบบไม่ยกหู, หมุนซ้ำอัตโนมัติ, หมุนซ้ำเลขหมายล่าสุด, ย่อขนาดอัตโนมัติ, ส่งหลายชุด, ส่งแบบหน่วงเวลา, ส่งต่อแฟกซ์ (อีเมล / แฟกซ์), แพร่สัญญาณสูงสุด 209 เลขหมาย

ตัวเลือก

 • อุปกรณ์เสริม: ถาดป้อน 520 แผ่น / หน่วยความจำ (512MB) / ขั้วต่อขนาน IEEE 1284B

สำเนา

 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ขาวดำ): สูงสุด 35 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด A4 (37 หน้าต่อนาทีสำหรับขนาด Letter)
 • FCOT: 10วินาที
 • ความละเอียด: ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1200 x 1200dpi
 • อัตราซูม: 25 - 400% (แท่นวาง), 25 - 100% (ADF)
 • ถ่ายเอกสารหลายชุด: 1 - 99 หน้า
 • มาตรฐาน (1:1, 1:2, 2:1, 2:2) DADF
 • ถ่ายบัตรประชาชน, 2-up, 4-up, ถ่ายสำเนาโปสเตอร์, ถ่ายสำเนา Clone, ถ่ายสำเนาเรียงชุด, พอดีอัตโนมัติ

การจัดการกระดาษ

 • ความจุของถาดเข้า (ถาดมาตรฐาน): ถาดมาตรฐาน 250 แผ่น
 • ความจุกระดาษ (ถาด MP): ถาดอเนกประสงค์ 50 แผ่น
 • ความจุของถาดเข้า (ถาดเสริม): ถาดเสริม 520 แผ่น
 • ความจุของถาดเข้า (สูงสุด): 820 แผ่น
 • ชนิดสื่อ (ถาดมาตรฐาน): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษรีไซเคิล / กระดาษปอนด์ / กระดาษแข็ง / จดหมายเหตุ
 • ชนิดสื่อ (ถาด MP): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษหนาพิเศษ / กระดาษฝ้าย / กระดาษสี / ซองจดหมาย / แผ่นใส / แบบฟอร์ม / กระดาษรีไซเคิล / ฉลาก / กระดาษปอนด์ / บัตร / จดหมายเหตุ
 • ชนิดสื่อ (ถาดเสริม): กระดาษธรรมดา / กระดาษบาง / กระดาษหนา / กระดาษรีไซเคิล / กระดาษปอนด์ / กระดาษแข็ง / จดหมายเหตุ
 • ขนาดสื่อ (ถาดมาตรฐาน): A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / กำหนดเอง
 • ขนาดสื่อ (ถาด MP): A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / 3นิ้ว x 5นิ้ว / ซองจดหมาย (Monarch / No.10 / DL / C5 / C6) / กำหนดเอง
 • ขนาดสื่อ (ถาดเสริม): A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5
 • น้ำหนักสื่อ (ถาดมาตรฐาน): 16 - 43ปอนด์ (60 ถึง 163กรัม/ตรม.)
 • น้ำหนักสื่อ (ถาด MP): 16 - 58ปอนด์ (60 ถึง 220กรัม/ตรม.)
 • น้ำหนักสื่อ (ถาดเสริม): 16 - 43ปอนด์ (60 ถึง 163กรัม/ตรม.)
 • แบบคว่ำหน้าลง 150 แผ่น, หงายขึ้น 1 แผ่น
 • ประเภท ADF: RADF
 • ความจุ ADF: 50 แผ่น
 • ขนาดเอกสาร ADF: กว้าง: 142 - 216มม. (5.6นิ้ว - 8.5นิ้ว) ยาว: 148 - 356มม. (5.8นิ้ว - 14.0นิ้ว)

Solution

 • การจัดการอุปกรณ์ (SyncThru): ใช่
 • การจัดการเอาต์พุต (CounThru): ใช่
 • การพิมพ์ไร้สาย (Samsung Mobile Application): พร้อมใช้งาน

ทั่วไป

spec view ทั่วไป data
Functions มาตรฐาน Print, Scan, Copy, Fax
ทางเลือก Eco Button
โปรเซสเซอร์ Samsung Dual Core 600MHz  
Operational Panel 4 line Graphic LCD  
หน่วยความจำ มาตรฐาน 256MB
Maximum 768MB
Hard Disk Drive 2GB Internal Flash Drive  
อินเทอร์เฟซ มาตรฐาน Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX
ทางเลือก IEEE 1284B Parallel Connector
ความสิ้นเปลืองกำลังไฟ 600W (Active) / 50W (Ready) / 8W (Sleep)  
ระดับเสียงรบกวน Less than 53dBA (Printing) Less than 54dBA (Copying) Less than 26dBA (Standby)  
ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 469 x 438 x 447mm  
น้ำหนัก 16.55kg  
Max. Monthly Duty Cycle Up to 80000 pages  

พิมพ์

spec view พิมพ์ data
ความเร็ว ความเร็ว (ขาวดำ) Up to 35 ppm in A4 (37 ppm in Letter)
First Print Out Time เวลาพิมพ์ครั้งแรก (ขาวดำ) As Fast as 6.5Sec
ความละเอียด Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output  
การทำสำเนา PCL5e/6, PS3, XPS,Epson/IBM Pro, PDF, TIFF  
Duplex Print Built-in  
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, Various Linux / Unix  
Direct Print Support Direct USB  
Print features Automatic Double Sided Print, Secure Print  

สำเนา

spec view สำเนา data
ความเร็ว ความเร็ว (ขาวดำ) Up to 35ppm in A4 (37ppm in Letter)
First Copy Out Time เวลาสำเนาครั้งแรก (ขาวดำ) 10Sec
ความละเอียด Up to 1200 x 1200dpi effective output  
Reduce / Enlarge Range 25 - 400% (platen), 25 - 100% (ADF)  
สำเนาหลายแผ่น 1 - 99 pages  
สำเนาสองด้าน Standard (1:1, 1:2, 2:1, 2:2) DADF  
คุณสมบัติการสำเนา ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit  

สแกน

spec view สแกน data
ความเร็ว ความเร็ว (ขาวดำ) 24ipm
ความเข้ากันได้ TWAIN Standard, WIA Standard  
วิธีการ Color CIS  
ความละเอียด (ออปติคอล) 1200 x 1200dpi  
ความละเอียด (ปรับปรุง) Up to 4800 x 4800dpi  
Scan Destinations PC, Email, USB Memory, FTP, SMB, Interal Flash Drive  
Scan Document Size Platen: Width ( - 216mm,8.5"") Length ( - 297mm, 11.69"") ADF: Width (142 - 216mm, 5.6"" - 8.5"") Length (148 - 356mm, 5.8"" - 14"")  

แฟกซ์

spec view แฟกซ์ data
ความเข้ากันได้ ITU-T G3  
ความเร็วโมเด็ม 33.6Kbps  
ความละเอียด Standard: 203 x 98dpi Fine / Photo: 203 x 196dpi Super Fine: 300 x 300dpi Color: Up to 200 x 200dpi  
หน่วยความจำ 50MB (Max 4000 Pages)  
โทรออกอัตโนมัติ Speed dial: 200 Locations  
คุณสมบัติแฟกซ์ On hook Dial, Auto Redial, Last Number Redial, Auto Reduction, Multi-send, Delayed Send, Fax forwarding (Email / Fax), Broadcasting up to 209 locations  

การจัดการกระดาษ

spec view การจัดการกระดาษ data
Input Capacity Cassette 250-sheet Standard Cassette Tray
Multipurpose tray 50-sheet Multi Purpose Tray
Other Options 520-sheet Option Cassette Tray
Maximum 820 Sheets
ประเภทสื่อ Cassette Plain Paper / Thin / Thick / Recycled / Bond / Cardstock / Archive
Multipurpose tray Plain / Thin / Thick / Thicker / Cotton / Colored / Envelope / Transparency / Pre-Printed / Recycled / Labels / Bond / Card stock / Archive
Other Options Plain Paper / Thin / Thick / Recycled / Bond / Cardstock / Archive
ขนาดสื่อ Cassette A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / Custom
Multipurpose tray A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5 / 3" x 5" / Envelope (Monarch / No.10 / DL / C5 / C6) / Custom
Other Options A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Folio / Oficio / Executive / ISO B5 / JIS B5
Media Weights Cassette 16 - 43lb (60 to 163g/m²)
Multipurpose tray 16 - 58lb (60 to 220g/m²)
Other Options 16 - 43lb (60 to 163g/m²)
Output Capacity 150-sheet Face Down, 1-sheet Face Up  
adf ประเภท RADF
Document Capacity 50-sheet
Document Size Width: 142 - 216mm (5.6"" - 8.5"") Length: 148 - 356mm (5.8"" - 14"")

วัสดุสิ้นเปลือง

spec view วัสดุสิ้นเปลือง data
Toner Black Standard: Average Cartridge Yield 2K standard pages.High Yield: Average cartridge Yield 5K standard pages.Extra High Yield: Average cartridge Yield 10K standard pages. (Ships with 5000 pages Starter Toner Cartridge) Declared cartridge yield in accordance with ISO / IEC 19752.

ตัวเลือก

520-sheet Cassette Tray / Memory (512MB) / IEEE 1284B Parallel Connector

spec view ตัวเลือก data

Solution

spec view Solution data
Device Management Yes  
Output Management Yes  
Mobility Yes  
ทั่วไป
พิมพ์
สำเนา
สแกน
แฟกซ์
การจัดการกระดาษ
วัสดุสิ้นเปลือง
Solution
ทั่วไป
พิมพ์
สำเนา
สแกน
แฟกซ์
การจัดการกระดาษ
วัสดุสิ้นเปลือง
Solution