ข้ามไปยังเนื้อหา
เนื้อหา
 • แพทย์ชี้ไปที่จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ เพื่อแสดงเวชระเบียนให้แก่ผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัว แพทย์ชี้ไปที่จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ เพื่อแสดงเวชระเบียนให้แก่ผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัว

  การแพทย์

  ค้นพบนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยให้คุณดูแลผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา ด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

แบ่งปัน

google plus linkedin pinterest

เลือกโซเชียล เน็ตเวิร์คที่คุณต้องการแบ่งปัน

ปิดหน้าต่าง
มีคำถามหรือไม่ ติดต่อเรา

ประสบการณ์ด้านสาธารณสุขแบบใหม่

 • Mobile Health

  Mobile Health

  จัดหาบริการโมบายล์ที่หลากหลายผ่านแพลตฟอร์มการจัดการระบบสุขภาพแบบครบวงจร

  • ปรับปรุงคุณภาพในการรักษาพยาบาล ด้วยการให้บริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงที่บ้าน
  • ปรับปรุงต้นทุนการรักษาพยาบาล ด้วยการใช้บริการระยะไกล/การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
  • สร้างความเชื่อถือและความภักดีให้กับผู้ป่วย
  เพิ่มขึ้น131%

  แบบปีต่อปีสำหรับแพทย์ที่สื่อสารกับผู้ป่วยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์1

  1Accenture Doctors Survey, US (2015)
  แพทย์ตอบคำถามของผู้ป่วย โดยอาศัยแท็บเล็ตที่แสดงเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย
  จัดหาประสบการณ์เชื่อมต่อสำหรับผู้ป่วยใน และรองรับการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
  ประสบการณ์ดิจิตอลที่เชื่อมต่อถึงกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยเช็คอินและจบลงเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากร เมื่อผู้ป่วยเช็คอินโดยใช้ Galaxy Tablet พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว พยาบาลก็จะได้รับแจ้งในทันที จากนั้นแพทย์จะสามารถตรวจสอบผู้ป่วย ทำการทดสอบ และอัพโหลดข้อมูลวินิจฉัยไปยังเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ และจะอัพเดตข้อมูลการรักษาไปยัง EMR ของผู้ป่วย นอกจากนี้แพทย์ยังสามารถซิงค์แท็บเล็ตกับ Smart Signage ในห้องผู้ป่วย เพื่อแสดงและอธิบายเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าและเวชระเบียนให้แก่ผู้ป่วย และสุดท้าย เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล พยาบาลจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุปกรณ์พกพาของผู้ป่วย รวมทั้งรับลายเซ็นดิจิตอลของผู้ป่วยบนอุปกรณ์พกพา เพื่อยืนยันการจำหน่ายผู้ป่วยและการชำระเงิน
  แพทย์ใช้แท็บเล็ตที่ติดตั้งซอฟต์แวร์การตรวจสอบติดตาม เพื่อตรวจสอบสุขภาพทางด้านหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย
  จัดหาบริการรักษาพยาบาลต่อเนื่องสำหรับโรคเรื้อรัง
  อุปกรณ์พกพาจะช่วยให้แพทย์ปรับปรุงการรักษาพยาบาลสำหรับโรคเรื้อรัง ด้วย Galaxy Tablet ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ Tracking & Monitoring แพทย์จะสามารถทำการตรวจสอบติดตามการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการตรวจเบาหวานและการจัดการระยะไกล สำหรับการตรวจสอบติดตามการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด จะสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์มอนิเตอร์สำหรับผู้ป่วยและอุปกรณ์ตั้งค่าสำหรับแพทย์ เพื่อตรวจสอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับการตรวจสอบเบาหวาน สามารถใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาแบบส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการจัดการเบาหวานด้วยการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำหรับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล รวมทั้งการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
  แม่และลูกเล็กที่แขนเข้าเฝือก กำลังประชุมผ่านวิดีโอกับแพทย์โดยใช้แท็บเล็ต
  ขยายขอบเขตบริการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล
  ผู้ป่วยคุ้นเคยมากขึ้นกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารกับแพทย์ แทนที่จะต้องไปพบแพทย์เป็นการส่วนตัว ขยายขอบเขตบริการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล ด้วยการใช้ Galaxy Tablet หรือ Gear ที่ติดตั้งโซลูชั่น Vivify Health เพื่อตรวจสอบและจัดการผู้ป่วยผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล แพทย์สามารถทำการตรวจวัดและประเมินสุขภาพในแบบเสมือนจริง รวมทั้งตรวจสอบการรับประทานยาตามที่กำหนด และการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ด้วย EHR และการผนวกรวมรีจิสทรี แพทย์จะสามารถประสานงานการรักษาและจัดทำเอกสารทางการแพทย์ สุดท้าย แพทย์จะสามารถทำการตรวจเยี่ยมเสมือนจริง ด้วยการประชุมผ่านวิดีโอ HD เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล การสนทนาหลายสายพร้อมกัน และการแชร์หน้าจอ
  ผู้หญิงวิ่งจ๊อกกิ้ง โดยมีอุปกรณ์พกพารัดอยู่ที่ต้นแขน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกาย
  จัดการสุขภาพและการออกกำลังกายของคุณ
  คุณสามารถเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ป่วยในการดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิภาพผ่านโมบายล์แอพสำหรับการจัดการสุขภาพอย่างเช่น S Health ด้วยการใช้ Galaxy ที่ติดตั้ง S Health ผู้ป่วยจะสามารถดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการออกกำลังกาย ตรวจสอบติดตามกิจกรรมในแต่ละวัน และสร้างความฟิตให้แก่ร่างกายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดยแอพนี้จะสามารถแสดงให้แก่แพทย์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว
  แพทย์ล็อกอินเข้าสู่ฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยบนแท็บเล็ตที่มีความปลอดภัยสูง
  จัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการเข้าถึงและคุ้มครองเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
  ความปลอดภัยถือเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการปรับใช้ระบบโมบิลิตี้ในแวดวงการแพทย์ และนั่นคือเหตุผลที่ KNOX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยของ Samsung ทำงานที่ส่วนพื้นหลังของอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดในระดับเดียวกับหน่วยงานราชการ KNOX ประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยระดับกลาโหม พร้อมการจัดการที่ง่ายดายและปลอดภัย นำเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วยและเวชระเบียนที่ถือเป็นความลับ โดยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการรั่วไหลและการแฮ็กข้อมูล
 • อุปกรณ์ด้านสุขภาพและการแพทย์

  อุปกรณ์ด้านสุขภาพและการแพทย์

  นำเสนอการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่อ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม

  • เพิ่มความรวดเร็วในการรักษาพยาบาลด้วยระบบงานอัตโนมัติและการตรวจสอบ
  • เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วยด้วยสภาพแวดล้อมการวินิจฉัยและดีไซน์ที่มุ่งเน้นผู้ป่วย
  75%

  ของลูกค้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะต้องนำเสนอความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์1

  1Accenture, Accenture Consumer Survey on Patient Engagement (2013)
  แพทย์กำลังมองดูและอภิปรายเกี่ยวกับภาพถ่ายรังสีบนระบบภาพที่ชัดเจน
  ปรับปรุงความแม่นยำในการวินิจฉัยและการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  ในส่วนของรังสีวิทยา ระบบภาพที่เหนือกว่าและการใช้งานที่สะดวกสบายถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภาพถ่ายรังสีที่มีประสิทธิภาพ ระบบ Digital Radiography System ของ Samsung จะรองรับทั้งสองแง่มุมดังกล่าวอย่างครบถ้วน ระบบภาพที่ละเอียดคมชัด พร้อมความลึกและไดนามิกเรนจ์ที่เหนือกว่า ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความถูกต้องแม่นยำ อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไร้สาย น้ำหนักเบา มีให้เลือกหลายขนาด นอกจากจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังรองรับการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพอีกด้วย ปรับปรุงความแม่นยำในการวินิจฉัย เพื่อความเชื่อมั่นที่มากขึ้น
  บุคลากรทางการแพทย์ดูแลการสแกน CT สำหรับผู้ป่วยในเครื่องสแกน CT แบบโมบายล์
  สัมผัสพลังของระบบภาพขั้นสูง
  CT แบบโมบายล์สร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นสำหรับการสร้างความยืดหยุ่นทั่วทั้งโรงพยาบาล CT Scanner แบบโมบายล์ของ Samsung มอบความสะดวกในการพกพา ด้วยไดรฟ์และระบบแบตเตอรี่แบบในตัว ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแผนก ER ซึ่งต้องมีการระบุระดับความรุนแรงและการจัดการผู้ป่วยอย่างฉับไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง หรือในแผนก ICU ซึ่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างยากลำบาก CT Scanner แบบโมบายล์ยังเหมาะสำหรับแผนกประสาทวิทยา เพราะจะสามารถแปลงห้องผ่าตัดให้กลายเป็นห้องถ่ายภาพระหว่างการผ่าตัดได้ ด้วยระบบภาพที่มีคุณภาพสูง สามารถปรับปรุงการตรวจสอบระบบประสาทและผลการผ่าตัดอย่างเหนือชั้น นอกจากนี้ CT แบบโมบายล์ยังผนวกรวมเข้ากับ EMR และระบบวางแผนได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
  แพทย์นั่งอยู่ข้างๆ ผู้ป่วย ขณะที่ภาพสแกนอัลตราซาวด์ปรากฏบนจอวินิจฉัยทางด้านหลัง
  วินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบประมวลผลดิจิตอล
  ไม่ว่าจะเป็นรังสีวิทยา ประสาทวิทยา โรคหัวใจ หรือสูติ-นรีเวชวิทยา การมีอุปกรณ์อัลตราซาวด์ที่ไว้ใจได้ถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อรองรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและชัดเจน Ultrasound Systems ของ Samsung จัดหาระบบภาพที่คมชัด ซึ่งจำเป็นสำหรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งจะปรับปรุงความชัดเจนของภาพ เพิ่มความไวและการทะลุทะลวง ความสอดคล้องที่เหนือกว่า และลดสัญญาณรบกวน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการวินิจฉัยที่ท้าทาย เช่น การตรวจวินิจฉัยด้วยหลายวิธี การประเมินเต้านม โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัญหาด้านสุขภาพของสตรี โดยจะรองรับการวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดูแลรักษาผู้ป่วย
  บุคลากรทางการแพทย์จับมือผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจเลือดฉุกเฉินในรถพยาบาล
  ตรวจเลือดในห้องแล็บอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  อุปกรณ์ In-Vitro Diagnostics ของ Samsung รองรับการตรวจเลือดอย่างง่ายดายเพียง 3 ขั้นตอน ด้วยเครื่องปั่นเลือดอัตโนมัติ เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและถูกต้องอย่างที่แพทย์ต้องการ ดีไซน์ขนาดกะทัดรัดและ UI ที่ใช้งานง่าย เพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  พนักงานฝ่ายบริการลูกค้ากำลังคุยโทรศัพท์กับผู้ป่วยและตรวจสอบสถานะของผู้ป่วยบนจอมอนิเตอร์
  รองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  ปรับปรุงวงจรการใช้งานอุปกรณ์ของคุณด้วยบริการ Samsung Value Care ทั้งนี้ Samsung Value Care เป็นบริการจัดการแบบครบวงจร ช่วยลดระยะเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์ ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ และรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของผู้ป่วย โดยประกอบด้วยบริการ Remote Management ซึ่งตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ รองรับการวินิจฉัยแบบอัตโนมัติภายในระบบและซอฟต์แวร์ คอลล์เซ็นเตอร์ที่ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการตอบสนองอย่างทันท่วงทีสำหรับทุกปัญหา จะช่วยให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดอยู่เสมอ ด้วยการตรวจสอบอัพเกรดสำหรับอุปกรณ์เสริม รวมไปถึงการอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สุดท้าย Unique Service Offering ช่วยให้คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
 • โรงพยาบาลดิจิตอล

  โรงพยาบาลดิจิตอล

  สร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นผู้ป่วยผ่านการเข้าถึงทางดิจิตอลและการดำเนินงานที่ไร้รอยต่อ

  • เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วย ด้วยการจัดหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดในโรงพยาบาล
  • เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนสำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาล
  90% ของผู้ป่วยสนับสนุนการลงทุนด้าน

  IT ของโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงการติดต่อสื่อสารของบุคลากร1

  1 Accenture (2013)
  บุคลากรของโรงพยาบาลกำลังดูเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยบนแท็บเล็ตและจอภาพคอมพิวเตอร์
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยี
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้ป่วยเริ่มต้นจากการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล เพื่อรองรับบริการที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วย ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อและประหยัดค่าใช้จ่าย และหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลก็คือ โซลูชั่นไร้สาย ด้วยโซลูชั่น Smart WLAN คุณจะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ทุกที่ทุกเวลาทั่วโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเพิ่มความครอบคลุมได้มากขึ้น 30% ด้วย IBSA (Intelligent Beam Selectable Antenna) ในเรื่องของการจัดการพลังงานในอาคาร คุณสามารถปรับปรุงการประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ด้วยเครื่องปรับ System Air พร้อมด้วย DMS และ S-Net 3 ควบคุมเครื่องปรับอากาศจำนวนมากได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะแต่ละเครื่องหรือเป็นกลุ่ม ตามตัวเลือกการควบคุมที่หลากหลาย ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์การใช้พลังงานสำหรับการจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
  แพทย์ใช้จอแสดงผลดิจิตอลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับภาพถ่ายทางการแพทย์ร่วมกับแพทย์ที่กำลังถือแท็บเล็ต
  สื่อสารข้อมูลสำคัญให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากร
  การเชื่อมต่อ Smart Signage เช่น Interactive Display พร้อมด้วยโซลูชั่น MagicIWB ที่ติดตั้งไว้ทั่วโรงพยาบาล จะช่วยนำเสนอข้อมูลและบริการทั่วอาคารในแบบเรียลไทม์ให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลภายนอก ในล็อบบี้หรือพื้นที่นั่งรอ ผู้ป่วยจะสามารถโต้ตอบกับเนื้อหาอินเทอร์แอคทีฟบนหน้าจอสัมผัส ซึ่งได้รับการสร้างและควบคุมที่ระบบส่วนกลางผ่านทางเครือข่ายของโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ป่วยกำลังนั่งรอ และทางโรงพยาบาลสามารถจัดหาข้อมูลทั้งหมดที่บุคลากรต้องการในแบบเรียลไทม์ โดยสื่อสารกับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเผยแพร่ข้อความสำคัญและการแจ้งเตือน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการสรุปข้อมูล
  แพทย์นั่งอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยสูงอายุ อธิบายเกี่ยวกับแผนผังโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้แท็บเล็ตและสมาร์ททีวี
  ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยด้วยระบบดิจิตอลที่ใช้งานง่าย
  ปรับปรุงห้องผู้ป่วยให้สะดวกสบายและเป็นส่วนตัวเหมือนกับห้องพักโรงแรม ด้วยระบบดิจิตอลที่ใช้งานง่าย เช่น จอแสดงผล Smart Hospitality Display พร้อมด้วยโซลูชั่น LYNC SINC / LYNC REACH ทันทีที่ผู้ป่วยเข้าไปในห้องพัก Smart Hospitality Display ก็จะทักทายผู้ป่วยด้วยข้อความที่ปรับแต่งอย่างเป็นส่วนตัว เพื่อประสบการณ์การต้อนรับที่แสนอบอุ่น เมื่อผู้ป่วยต้องการความบันเทิง ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนช่องทีวีอย่างไม่รู้จบ เพียงแค่ซิงค์อุปกรณ์พกพาเข้ากับทีวี เพื่อเล่นเนื้อหาคอนเทนต์ส่วนบุคคล ผู้ป่วยจะสามารถสั่งซื้อและร้องขอบริการด้วยตนเองผ่านทางทีวี เพื่อความสะดวกสบาย เหมือนกับในห้องพักโรงแรม
  บุคลากรทางการแพทย์ใช้ smart staff ID เพื่อพิมพ์เอกสารบนเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถด้านการพิมพ์แบบโมบายล์
  เพิ่มความคล่องตัวให้กับบุคลากรด้วยโซลูชั่นที่ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบ
  ในการทำงานที่เวลาอาจสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตาย การสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็วมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้าสมัย เช่น เพจเจอร์ ทำให้แพทย์และบุคลากรเสียเวลาโดยใช่เหตุ เชื่อมต่อบุคลากรทั้งหมดด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Galaxy พร้อมด้วยโซลูชั่น PULSE ซึ่งรองรับการรับส่งข้อความอย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีเพจเจอร์อัจฉริยะ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์พกพาอุปกรณ์ขององค์กรเพียงเครื่องเดียว การอัพเดตระบบรับส่งข้อความเพื่อปรับปรุงการสื่อสารของบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่น PrinterOn Cloud Print จะสามารถทำการพิมพ์และสแกนผ่านระบบคลาวด์และอุปกรณ์พกพาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลและการรอคอย นอกจากนี้ พนักงานของคุณจะสามารถพิมพ์ได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ รวมถึงจอแสดงผล แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

เรื่องราวของลูกค้า

Healthcare images
โมบายล์โซลูชั่นปฏิรูปแวดวงการแพทย์: ระบบ GlucoTab
Healthcare images
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพในแคนาดาขยายนวัตกรรมโมบายล์ด้วย Samsung
ดาวน์โหลด PDF
พยาบาลของ Wit-Gele Kruis ใช้งาน Samsung Galaxy Tab
พยาบาลของ Wit-Gele Kruis ใช้งาน Samsung Galaxy Tab

วิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อินไซท์ที่เกี่ยวข้อง

White Paper
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ: Samsung KNOX และ Android สำหรับการทำงาน
เปรียบเทียบความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัย Samsung KNOX และ Android สำหรับการทำงาน และดูว่า KNOX จะเพิ่มเติมความปลอดภัยได้อย่างไร
White Paper
ภาพรวมของแพลตฟอร์ม KNOX
ตรวจสอบแง่มุมด้านเทคนิคและฟีเจอร์ของ Samsung KNOX 2.4 รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการรักษาความปลอดภัย
Brochure
คู่มือการใช้งาน My KNOX ที่แสดงเป็นภาพ
ภาพแสดงขั้นตอนการตั้งค่า My KNOX ทีละขั้นตอน
Brochure
แนะนำ KNOX Customization
ภาพรวมเกี่ยวกับพันธมิตร Samsung Customization ที่ใช้งาน KNOX Customization เพื่อสร้างสรรค์อุปกรณ์พิเศษที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
ไปยัง PARTNER เว็ปไซต์

เพิ่มศักยภาพของธุรกิจด้วยพันธมิตร เชื่อมต่อเพื่อโอกาสทางธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและขยายขีดความสามารถ

STEP เพื่อโอกาสทางธุรกิจ
ระดมพันธมิตรองค์กร
สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย Display Solution
EBCศูนย์การประชุมระดับผู้บริหาร

หากคุณต้องการทราบความสามารถของซัมซุงเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชม EBC

ลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชม EBC