ข้ามไปยังเนื้อหา
เนื้อหา

Printing SolutionsSamsung SyncThru™ Admin 6

แบ่งปัน

google plus linkedin pinterest

เลือกโซเชียล เน็ตเวิร์คที่คุณต้องการแบ่งปัน

ปิดหน้าต่าง

ฟีเจอร์

Samsung SyncThru™ Admin 6 คือโซลูชันการจัดการกองทัพเครื่องพิมพ์ที่ทนทาน ซึ่งช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมือนี้ติดตั้งง่าย และช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT และเจ้าหน้าที่สนับสนุนจัดการ ติดตาม และวิเคราะห์อุปกรณ์การพิมพ์จำนวนมาก ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ SyncThru ยังจัดเก็บข้อมูลสรุปอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำเสนอสถานะและรายงานการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าโครงการสร้างการพิมพ์ของตนยังคงรักษาระดับประสิทธิภาพขั้นสูงแบบมืออาชีพ
วิดเจ็ตอินเทอร์แอคทีฟช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการกองทัพอุปกรณ์อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
วิดเจ็ตอินเทอร์แอคทีฟช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการกองทัพอุปกรณ์อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
SyncThru™ Admin 6 PC Dashboard ใช้วิดเจ็ตอินเทอร์แอคทีฟอันน่าทึ่งเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงสร้างพื้นฐานการพิมพ์ทั้งหมด สามารถตรวจอุปกรณ์ถึง 5,000 เครื่องบนหน้าจอเดียว แต่ละวิดเจ็ตถูกแสดงเป็นภาพ แผนภูมิรูปวงกลม ตาราง หรือคอลัมน์ ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณอ่านออกได้และง่ายต่อการวิเคราะห์เสมอ นอกจากนี้วิดเจ็ตทั้งหมดจะเชื่อมโยงโดยตรงถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง หรือรายการอุปกรณ์ที่สามารถดูได้ตามต้องการ
Mobile Dashboard แสดงอินเทอร์เฟซทีวีบนอุปกรณ์พกพาของคุณ
Mobile Dashboard แสดงอินเทอร์เฟซทีวีบนอุปกรณ์พกพาของคุณ
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเครื่องพิมพ์อย่างง่ายดาย แม้อยู่นอกสำนักงาน ซึ่งสืบเนื่องจาก Mobile Dashboard คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการแสดง เลือกวิดเจ็ต PC Dashboard บนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์แท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับระบบอินทราเน็ตของบริษัท ด้วยความสามารถในการจัดการอุปกรณ์การพิมพ์ขณะเดินทาง ผู้ดูแลระบบสามารถตอบสนองเหตุการณ์และข้อผิดพลาดได้รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา การแจ้งเตือน SNS แบบเรียลไทม์ถูกส่งไปยังพีซีหรืออุปกรณ์พกพา เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการขัดจังหวะหรือปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์
จัดการงานซ้ำโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ผู้จัดการงานอัตโนมัติ
จัดการงานซ้ำโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ผู้จัดการงานอัตโนมัติ
SyncThru™ Admin 6 สามารถประหยัดเวลาของผู้ใช้ด้วยการสร้างความคล่องตัวในการประมวลผล เมื่ออุปกรณ์ถูกเพิ่ม ลบออก การเปลี่่ยน แปลงสถานะของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ออกข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด SyncThru™ Admin 6 สามารถโต้ตอบโดยอัตโนมัติด้วยการส่งทวิตหรือข้อความอีเมล หรือใช้การกำหนดค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสมบัตินี้ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการติดตั้ง ย้าย เพิ่ม เปลี่ยน และกำจัด (IMACD) สามารถรวมอุปกรณ์ใหม่หรือยกเลิกจากกลุ่มอุปกรณ์ที่เหมาะสมทั้งโดยอัตโนมัติและราบรื่น

วิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

EcoPrint Professional Solution
EcoPrint Professional Solution
ช่วงหลายปีมานี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่คุกคามสิ่งแวดล้อม ภาครัฐตระหนักว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญสำหรับความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงกำลังดำเนินการกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคธุรกิจเพื่อใช้แนวทางปฏิบัติในการลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานที่อิงกับก๊าซคาร์บอน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ใช้พลังงานน้อยลง รัฐบาลจึงเสนอการคืนภาษีและแผนการจูงใจอื่นๆ ให้แก่บริษัทที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมการใช้พลังงานและการประหยัดต้นทุนในระยะยาว บริษัทต่างๆ กำลังค้นหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและตรวจสอบการใช้เครื่องพิมพ์ ผู้จัดการฝ่าย IT และผู้ควบคุมระบบต้องการวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกองทัพเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP) ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงานและต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองในการพิมพ์ ต้นทุนกระดาษและตลับหมึกที่เพิ่มขึ้นบีบให้ธุรกิจต้องค้นหาวิธีการเชิงรุกในการตรวจสอบและลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้
ดาวน์โหลด PDF
Medical Document Management Solution
Medical Document Management Solution
สุขอนามัยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันรุนแรงที่สุด แม้แต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินโลก สถาบันขนาดใหญ่มากมายพยายามลดต้นทุนผ่านการซื้อและผนวกกิจการ ส่งผลให้จำนวนบันทึกและแผนภูมิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ต้องทำสำเนามีจำนวนเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลขนาดเล็กเผชิญภาระในการทำสำเนาและพิมพ์เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทประกันภัยต้องการการจัดทำเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มค่าสินไหมทดแทนของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น การพิมพ์ การถ่ายสำเนา การสแกน และการแฟกซ์เอกสารทางการแพทย์อาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายแอบแฝงมูลค่านับแสนดอลลาร์ต่อปีสำหรับสถาบันเหล่านี้ องค์กรด้านสุขอนามัยต้องการปรับปรุงการประหยัดภายในสภาพแวดล้อมการพิมพ์ด้วยการติดตามจำนวนสำเนา งานพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสูญเสียทรัพยากรจากการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง แทนที่จะสามารถตรวจสอบจากที่ตั้งส่วนกลาง
ดาวน์โหลด PDF

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง