ข้ามไปยังเนื้อหา
เนื้อหา

Printing SolutionsSamsung SyncThru™ Admin 6

แบ่งปัน

google plus linkedin pinterest

เลือกโซเชียล เน็ตเวิร์คที่คุณต้องการแบ่งปัน

ปิดหน้าต่าง

ฟีเจอร์

Samsung SyncThru™ Admin 6 คือโซลูชั่นสำหรับการจัดการบริหารระบบเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับธุรกิจได้อย่างเหลือเชื่อ เพราะเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงาน เพราะผู้ดูแลระบบ IT หรือเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง สามารถจัดการ ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์หลายๆเครื่องได้ แม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กับเครื่องพิมพ์ก็ตาม นอกจากนี้ SyncThru™ ยังสามารถเก็บข้อมูลโดยสรุป และรายงานสถานะการใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย จึงช่วยให้ผู้ดูแลสามารถรักษาคุณภาพการพิมพ์ และจัดการปัญหาต่างๆของเครื่องพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ
วิดเจ็ตอินเทอร์แอคทีฟช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการกองทัพอุปกรณ์อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
Interactive Widgets - จัดการระบบเครื่องพิมพ์นับพันได้ในหน้าจอเดียว
Dashboard ของ SyncThru™ Admin 6 ใน PC นั้น ใช้ Widgets* ที่ User friendly จึงทำให้การทำงานระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เพราะ Widgets แต่ละตัวนั้นถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล จึงแสดงผลเป็นภาพ แผนภูมิรูปวงกลม ตาราง หรือคอลัมน์ Widgets ทั้งหมดนั้นยังลิงค์โดยตรงกับ Report หรือลิงค์โดยตรงกับ ลิสของเครื่องพิมพ์ในองค์กร จึงทำให้สะดวกและง่ายในการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ

*Widgets ในที่นี้คือ โปรแกรมย่อยๆ หน้าตาสวยงาม ที่จะช่วยผู้ใช้จัดการระบบเครือข่ายเครื่องพิมพ์ในองค์กร

Mobile Dashboard แสดงอินเทอร์เฟซทีวีบนอุปกรณ์พกพาของคุณ
Mobile Dashboard - ดูสรุปรายงานผลบนมือถืออย่างง่ายๆ แม้ไม่ได้อยู่ออฟฟิส
ผู้ดูแลระบบสามารถดูสรุปรายงานผล และควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ แม้จะไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิส เพราะ Mobile Dashboard นั้นทำให้ผู้ดูแลง่ายต่อการเข้าถึงระบบ เครือข่ายเครื่องพิมพ์ขององค์กร เพียงแค่เชื่อมต่อมือถือ หรือแท็บเล็ต เข้ากับระบบ Intranet ก็สามารถเลือกดูข้อมูล Widgets ที่ต้องการได้ทันที นอกจากนั้นยังมี SNS notifications การแจ้งเตือนแบบ Realtime ถึงปัญหาของเครื่องพิมพ์ต่างๆ ส่งตรงถึงผู้ดูแลระบบอีกด้วย ทำให้ผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาที่เกิดจาก เครื่องพิมพ์ได้อย่างทันท่วงที

*ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อกับ Internet จึงจะเข้าใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้

จัดการงานซ้ำโดยอัตโนมัติด้วยการใช้ผู้จัดการงานอัตโนมัติ
The Automated Task Manager - ช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยได้อย่างรวดเร็ว
The SyncThru™ Admin 6 Automated Task Manager ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ ลดเวลาในการแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น กระดาษหมด หมึกหมด หรือเครื่องพิมพ์มีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องพิมพ์ถูก add หรือ remove จากเครือข่ายของระบบเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องพิมพ์เครื่องใดเกิดปัญหาขึ้น SyncThru™ จะช่วยแก้ปัญหาโดยส่ง Tweet หรือ e-mail หรือ ส่งค่าที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าออกไปโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นนี้ช่วยขจัดความยุ่งยากของขั้นตอน IMACD - Install, Move, Add, Change and Disposal เพราะไม่ว่าจะมีเครื่องพิมพ์ใหม่มา ก็สามารถที่จะ integrate หรือ withdraw เครื่องพิมพ์ใหม่นี้กับระบบเครือข่ายเครื่องพิมพ์ขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

*ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อกับ Internet จึงจะเข้าใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้

วิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

EcoPrint Professional Solution
EcoPrint Professional Solution
ช่วงหลายปีมานี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่คุกคามสิ่งแวดล้อม ภาครัฐตระหนักว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญสำหรับความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงกำลังดำเนินการกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคธุรกิจเพื่อใช้แนวทางปฏิบัติในการลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานที่อิงกับก๊าซคาร์บอน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ใช้พลังงานน้อยลง รัฐบาลจึงเสนอการคืนภาษีและแผนการจูงใจอื่นๆ ให้แก่บริษัทที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมการใช้พลังงานและการประหยัดต้นทุนในระยะยาว บริษัทต่างๆ กำลังค้นหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและตรวจสอบการใช้เครื่องพิมพ์ ผู้จัดการฝ่าย IT และผู้ควบคุมระบบต้องการวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกองทัพเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP) ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงานและต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองในการพิมพ์ ต้นทุนกระดาษและตลับหมึกที่เพิ่มขึ้นบีบให้ธุรกิจต้องค้นหาวิธีการเชิงรุกในการตรวจสอบและลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้
ดาวน์โหลด PDF
Medical Document Management Solution
Medical Document Management Solution
สุขอนามัยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันรุนแรงที่สุด แม้แต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินโลก สถาบันขนาดใหญ่มากมายพยายามลดต้นทุนผ่านการซื้อและผนวกกิจการ ส่งผลให้จำนวนบันทึกและแผนภูมิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ต้องทำสำเนามีจำนวนเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลขนาดเล็กเผชิญภาระในการทำสำเนาและพิมพ์เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทประกันภัยต้องการการจัดทำเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มค่าสินไหมทดแทนของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น การพิมพ์ การถ่ายสำเนา การสแกน และการแฟกซ์เอกสารทางการแพทย์อาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายแอบแฝงมูลค่านับแสนดอลลาร์ต่อปีสำหรับสถาบันเหล่านี้ องค์กรด้านสุขอนามัยต้องการปรับปรุงการประหยัดภายในสภาพแวดล้อมการพิมพ์ด้วยการติดตามจำนวนสำเนา งานพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสูญเสียทรัพยากรจากการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง แทนที่จะสามารถตรวจสอบจากที่ตั้งส่วนกลาง
ดาวน์โหลด PDF

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง