ข้ามไปยังเนื้อหา
เนื้อหา

Industry SolutionCustomer Information Security Solution

แบ่งปัน

google plus linkedin pinterest

เลือกโซเชียล เน็ตเวิร์คที่คุณต้องการแบ่งปัน

ปิดหน้าต่าง

ฟีเจอร์

เนื่องจากการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐและข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการปกป้องความส่วนตัว ดังนั้นอุตสาหกรรมการเงินจึงจำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและโปร่งใสและปกป้องข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี้ กฎระเบียบมาตรฐานที่เข้มงวดของภาครัฐยังกำหนดให้มีการควบคุมภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงของการรายงานทางการเงินที่คลาดเคลื่อน รวมถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ในการปฏิบัติตามข้อจำกัดของรัฐบาล สถาบันการเงินหลายแห่งต้องรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย รับการแจ้งเตือนเรื่องการฉ้อโกงอย่างทันท่วงที ตรวจสอบการใช้ข้อมูล และจัดหาความปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมเพื่อปกป้องธุรกรรม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการที่เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
มีพื้นที่ว่างเพียงพอ ป้องกันข้อมูลสูญหาย และรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
การจัดการเอกสารตามกฎหมายด้วยความปลอดภัยสูงสำหรับสถาบันการเงิน
การจัดการเอกสารตามกฎหมายด้วยความปลอดภัยสูงสำหรับสถาบันการเงิน
จากประสบการณ์ในการดำเนินการระบบสนับสนุนกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act และกฎหมาย U.S. Patriot Act Samsung ได้พัฒนาโซลูชันการจัดการเอกสารที่มีความปลอดภัยสูง

โซลูชันที่สอดคล้องตามกฎหมายนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและปรับปรุงการจัดการข้อมูล โซลูชัน Customer Information Security ช่วยลดการสูญหายในทางกายภาพ การจัดเก็บผิดที่ การรั่วไหล หรือความเสียหายต่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้า
คุณสมบัติของโซลูชัน
คุณสมบัติของโซลูชัน
1. ปกป้องข้อมูลผู้ใช้และจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบด้วยข้อมูลตามบทบาทและการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้

2. คุ้มครองเอกสารด้วยการควบคุมและปกป้องสิทธิ์ในการพิมพ์ คัดลอก สแกน และแฟกซ์เอกสาร

3. จัดการอินเทอร์เฟซภายนอกด้วยความสามารถในการส่งต่อแฟกซ์ภายใต้การควบคุมของผู้ดูแลระบบ

4. สร้างข้อมูลที่แก้ไขได้ด้วยการลงบันทึกและการให้สิทธิ์การเข้าถึง
คุณประโยชน์
• ปรับปรุงความปลอดภัยด้วยระบบการตรวจสอบ
• สามารถลดการสูญหายของข้อมูลด้วยการตรวจสอบและจัดการการใช้ข้อมูล