ข้ามไปยังเนื้อหา
เนื้อหา

Industry SolutionEasyPrint Customization Solution

แบ่งปัน

google plus linkedin pinterest

เลือกโซเชียล เน็ตเวิร์คที่คุณต้องการแบ่งปัน

ปิดหน้าต่าง

ฟีเจอร์

อุตสาหกรรมการเงินอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เนื่องจากการแข่งขันรุนแรงในภาวะเศรษฐกิจขาลง ตลาดเผชิญการแข่งขันมากขึ้นจากผู้ผลิตรถยนต์ ปฏิบัติการค้าปลีก และบริษัทประกันภัยที่ล่าสุดกลายเป็นสถาบันปล่อยกู้ชั้นนำ

สถาบันการเงินยุคปัจจุบันได้ขยายการนำเสนอดั้งเดิมครอบคลุมประกันภัย กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ การขยายตัวนี้ก่อให้เกิดความท้าทายในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้น บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องเพิ่มการควบคุมต้นทุนแรงงานและการพิมพ์ เช่น การส่งจดหมาย การจัดทำแฟ้มเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารในรูปกระดาษ บริษัทเหล่านี้ยังต้องการฮาร์ดแวร์ที่คุ้มค่าและวัสดุสิ้นเปลืองที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการจัดการเอกสาร
ออกแบบมาเพื่อการกำหนดเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP) และเครื่องถ่ายเอกสารด้วยตนเองอย่างง่ายดาย
ออกแบบมาเพื่อการกำหนดเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP) และเครื่องถ่ายเอกสารด้วยตนเองอย่างง่ายดาย
โซลูชัน Samsung EasyPrint Customization เพิ่มความคล่องตัวของสำนักงานสาขาของบริการการเงินด้วยระบบที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยโซลูชัน EasyPrint Customization สำนักงานด้านการเงินสามารถดำเนินการกระบวนการกำหนดเอกสารด้วยตนเองที่ช่วยให้เวิร์กสเตชันแต่ละจุดในสาขาผลิตเอกสารแบบกำหนดเองที่มีคุณภาพสูงระดับมืออาชีพ
นอกจากการจัดการกับความต้องการของลูกค้าแล้ว โซลูชันนี้ยังนำเสนอระบบข้อมูลที่สอดคล้องตามข้อบังคับ
คุณสมบัติของโซลูชัน
คุณสมบัติของโซลูชัน
1. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมแบบกำหนดเองบน MFP

2. สร้างและจัดการแบบฟอร์มที่มีรูปลักษณ์ MFP ทั่วทั้งองค์กร
คุณประโยชน์
• ปรับปรุงการตอบสนองต่อลูกค้าของสำนักงานสาขาบริการการเงิน
• นำเสนอความสามารถในการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรม MFP แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สำนักงานสาขาบริการการเงิน