Medical Document Management Solution

สุขอนามัยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันรุนแรงที่สุด แม้แต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินโลก สถาบันขนาดใหญ่มากมายพยายามลดต้นทุนผ่านการซื้อและผนวกกิจการ ส่งผลให้จำนวนบันทึกและแผนภูมิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ต้องทำสำเนามีจำนวนเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลขนาดเล็กเผชิญภาระในการทำสำเนาและพิมพ์เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทประกันภัยต้องการการจัดทำเอกสารเพื่อกรอกแบบฟอร์มค่าสินไหมทดแทนของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

การพิมพ์ การถ่ายสำเนา การสแกน และการแฟกซ์เอกสารทางการแพทย์อาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายแอบแฝงมูลค่านับแสนดอลลาร์ต่อปีสำหรับสถาบันเหล่านี้ องค์กรด้านสุขอนามัยต้องการปรับปรุงการประหยัดภายในสภาพแวดล้อมการพิมพ์ด้วยการติดตามจำนวนสำเนา งานพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสูญเสียทรัพยากรจากการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง แทนที่จะสามารถตรวจสอบจากที่ตั้งส่วนกลาง

โซลูชันทนทานที่ช่วยลดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

โซลูชันทนทานที่ช่วยลดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

Samsung SyncThru™ Admin มีคุณสมบัติบัญชีงานเพื่อติดตามการถ่ายสำเนาและการพิมพ์ และ PC Dashboard สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ บัญชีงานสามารถช่วยสถาบันต่างๆ ในการควบคุมจำนวนการพิมพ์และการถ่ายสำเนาของบุคลากรหรือกลุ่มบุคลากร PC Dashboard ช่วยให้เจ้าหน้าที่ IT ตรวจสอบอุปกรณ์สูงถึง 5,000 เครื่องจากที่ตั้งส่วนกลางแห่งเดียว

คุณสมบัติทั้งหมดช่วยควบคุมต้นทุนด้วยการพิจารณาจำนวนสำเนาใหม่ และการปรับใช้วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ เช่น ผงหมึกและกระดาษ เมื่อจำเป็น

คุณสมบัติของโซลูชัน

คุณสมบัติของโซลูชัน
1. ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์จากที่ตั้งส่วนกลางด้วย SyncThru™ Admin PC Dashboard ซึ่งประกอบด้วยวิดเจ็ตที่สามารถกำหนดเอง 8 โปรแกรม
2. จัดทำบัญชีสำหรับการใช้งานอุปกรณ์และความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองด้วยรายงาน SyncThru™ Admin ในตัว
3. ควบคุมส่วนแสดงผลของผู้ใช้บนอุปกรณ์ (พิมพ์ ถ่ายสำเนา สแกน หรือแฟกซ์) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยคุณสมบัติการจัดทำบัญชีของ Samsung SyncThru™ Admin

คุณประโยชน์

• ลดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
• สามารถติดตามการใช้งานอุปกรณ์และตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการด้านธุรกิจของ Samsung เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

ส่งอีเมลถึงเราb2b_thailand@samsung.comโทรติดต่อเรา02-1181049(Sale), 02-6893277(Service)

รับคำปรึกษาฟรี!

โซลูชัน Medical Document Management
Solution Brief

โซลูชัน Medical Document Management

Samsung SyncThru™ Admin มีคุณสมบัติบัญชีงานเพื่อติดตามการถ่ายสำเนาและการพิมพ์ และ PC Dashboard สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ บัญชีงานสามารถช่วยสถาบันต่างๆ ในการควบคุมจำนวนการพิมพ์และการถ่ายสำเนาของบุคลากร

ดาวน์โหลด pdf

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง