Solutions

Display Solution

Display Solution

ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ โปรโมชั่นในจอแสดงผล ควบคุม เปลี่ยนคอนเทนต์ง่ายจากส่วนกลาง ติดตั้งง่าย มีค่าบำรุงรักษาต่ำ

อ่านเพิ่มเติม 
Smart School Solution

Smart School Solution

ห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ยกระดับการศึกษาให้ก้าวล้ำ

อ่านเพิ่มเติม 
War Room Solution

War Room Solution

ให้การประชุมมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยจอ Smart Signage ที่ดึงข้อมูลจากโน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตได้

อ่านเพิ่มเติม