แม้กระทั่งในกรณีที่คุณถนัดซ้าย คุณก็ยังบันทึกภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม Switch Grip (ถือกล้องได้ทั้งสองมือ) เซ็นเซอร์ BSI CMOS ใช้งานง่ายเพียงปุ่มเดียว ดู Samsung Q10 แม้กระทั่งในกรณีที่คุณถนัดซ้าย คุณก็ยังบันทึกภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม Switch Grip (ถือกล้องได้ทั้งสองมือ) เซ็นเซอร์ BSI CMOS ใช้งานง่ายเพียงปุ่มเดียว ดู Samsung Q10

สำรวจตามประเภท

ดูมากที่สุด

ดูทั้งหมด

HMX-H320BP ด้านหน้า

HMX-H320BP

HMX-H320BP/TSE

HMX-Q100PP ด้านหน้า

HMX-Q100PP

HMX-Q100PP/TSE

SMX-F700BP ด้านหน้า

SMX-F700BP

SMX-F700BP/TSE

ผลิตภัณฑ์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

SMX-F700BP ด้านหน้า

SMX-F700BP

SMX-F700BP/TSE

HMX-Q100PP ด้านหน้า

HMX-Q100PP

HMX-Q100PP/TSE

HMX-H320BP ด้านหน้า

HMX-H320BP

HMX-H320BP/TSE

R01 R0101 th 04130000