ปรับปรุงการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย OIS การบันทึกภาพความทรงจำอย่างแจ่มชัดกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ต้องขอบคุณ Optical Image Stabilisation (OIS) จาก Samsung ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภาพสั่นไหว ทำให้ภาพยนตร์ที่ได้มีความคมชัดและราบรื่นกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพการแข่งกีฬาหรือโฮมวิดีโอ Optical Image Stabilisation ภาพวิดีโอที่ได้จะดูคมชัดราวกับเป็นผลงานของมืออาชีพ

R01 R0101 th 04130000