กะทัดรัด เรียบหรู ดูโดดเด่น บันทึกภาพชีวิตขณะเดินทางด้วยกล้องคอมแพคหลากสีสัน

R01 R0101 th 04110000