รู้สึกได้ถึงพลังความเย็นที่ออกจากช่องที่ผสานกลมกลืนไปกับเพดาน
เครื่องปรับอากาศทรงพลังในอาคารที่ซ่อนอยู่หลังเพดาน จะให้ความเย็นและความร้อนแก่คุณ
อย่างต่อเนื่องผ่านท่อจำนวนมากอันสืบเนื่องมาจากตัวเลือกการติดตั้งยืดหยุ่นที่มีให้เลือกมากมาย

ปั๊มน้ำทิ้งยกสูง (ตัวเลือก)

ปั๊มน้ำทิ้งยกสูงเก็บน้ำที่ควบแน่นที่ความสูงถึง 750มม. เปรียบเทียบกับของคู่แข่งที่สูงเพียง 700มม. จึงให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย
ในการติดตั้ง

ทำงานเงียบด้วยการควบคุมความดันสถิตย์

การควบคุมความดันสถิตย์ภายนอกอำนวยความสะดวกในการออกแบบการทำงานของท่อเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความเงียบในการทำงาน

การติดตั้งยืดหยุ่น

สามารถติดตั้งช่องอากาศเข้าทั้งที่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่อง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

ดูแลรักษาง่ายดาย


เข้าถึงชิ้นส่วนอย่างง่ายดายด้วยการเปิดแผงด้านล่าง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการดูแลรักษา
ลดเวลาและต้นทุนในการดูแลรักษาด้วยการทำให้ชิ้นส่วนเข้าถึงได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา

ระบบควบคุมความดันอัจฉริยะ


ระบบควบคุมความดันอัจฉริยะปรับความเร็วของพัดลมตาม E.S.P (ความดันสถิตย์ภายนอก) เครื่องปรับอากาศจึงให้พลังความเย็นและความร้อนแก่คุณอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ทำความสะอาดตัวกรองอย่างง่ายดาย


ภายหลังการใช้งาน 1000 ชั่วโมง ไฟแสดงสถานะการทำความสะอาดตัวกรองจะแจ้งให้คุณรู้ว่า ถึงเวลาที่ควรทำความสะอาดตัวกรอง สามารถถอดตัวกรองออกได้อย่างง่ายดายจากด้านล่าง ซ้าย หรือขวาของเครื่อง
(1000 ชั่วโมงคือเวลาที่ตั้งตามค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถปรับเป็น 2000 ชั่วโมงบน PCB ภายใน)

รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

รีโมทคอนโทรลแบบมีสายถูกนำมารวมไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนปแลง โดยมิแจ้งล่วงหน้า